Clicks90

MASZAT GYURI - MASZAT JULI -Jézus ima erejéről.

Ralfi
MASZAT GYURI/JULI Gyuri elment a patikába, reménnyel vitte őt a lába, mert beteg volt a teste, és maszatos volt a lelke és mindkettő a gyógyulást kereste, de, hogy azt az Istentől kérje ahhoz persz…More
MASZAT GYURI/JULI
Gyuri elment a patikába,
reménnyel vitte őt a lába,
mert beteg volt a teste,
és maszatos volt a lelke
és mindkettő a gyógyulást kereste,
de, hogy azt az Istentől kérje
ahhoz persze nem volt hite,
de honnan is lett volna,
hiszen nem élt benne az IGE,
és éppen ezért nem is volt hite, nem is volt mersze,
azért ő is beállt a sorba
mikor ott a füle meghallotta,
hogy valaki a Jézus imát mondta,
halkan, de erővel mormolta,
s a mormolás, mint a horgony
megkapaszkodott benne,
és most már Maszat Gyuri is
a Jézus imát mormolta énekelte,
és mire odaért a Patikus elé
meggyógyult a beteg lelke,
meggyógyult a beteg teste,
és nem volt már többé
Maszat Gyuri a neve,
hanem Gyurinak hívták,
aki megtanulta a Jézus imát
és elnyerte Jézus nevében
a teljes gyógyulást,
azóta a Jézus imát vígan és hittel
énekli Gyuri tovább,
és Jézus nevének erejében
most már leküzd minden akadályt, egy életen át, egy életen át!