04:23
WicherJezuska
887
Pan Jezus wyjaśnia pojęcie HEREZJI. Z dedykacją dla wszystkich tych, którzy śmią twierdzić, iż rozumują dobrze znaczenie HEREZJI - nikt własnymi ustami lepiej tego nie wyjaśni niż sam CHRYSTUS KRÓL …More
Pan Jezus wyjaśnia pojęcie HEREZJI.

Z dedykacją dla wszystkich tych, którzy śmią twierdzić, iż rozumują dobrze znaczenie HEREZJI - nikt własnymi ustami lepiej tego nie wyjaśni niż sam CHRYSTUS KRÓL
Pamiętajcie - atakując " filmik " - nie atakujecie ani mnie ani Pani M.Kordas - "rzucacie" się samemu KRÓLOWI.
AMEN