Clicks326
Victory

BKP: Je kardinál Cupich služebník Boha, anebo služebník satana?

Chicagský kardinál Blase Cupich nařídil „všem zaměstnancům a kněžím“, aby se dali naočkovat. Pokud to neudělají, hrozí jim disciplinární opatření!
Citace Cupicha: „Cílem této politiky je, aby všichni zaměstnanci a klérus byli plně očkováni proti covidu.“ Kromě očkování se musí kněží prokázat potvrzením a to musí být zachyceno na webové stránce arcidiecéze, aby měla důkladný přehled o stavu očkovanosti kléru i zaměstnanců.

„Jestli někdo dostane výjimku (ze zdravotních důvodů), bude muset chodit každý týden na testování a uvést výsledky na portálu arcidiecéze. Neočkovaní budou muset všude v arcidiecézních prostorech (to znamená v chrámech, farních budovách, školách, pastoračních centrech...) nosit roušku. Budou vyloučeni i z diecézních jídelen. Arcidiecéze má také právo zakázat jim vstup do svých zařízení (do chrámů a všech církevních objektů).“ Kardinál Cupich přikazuje kněžím, aby odmítali žádosti věřících o výjimku z očkování z důvodu výhrady ve svědomí. Napsal, že pokud kněží podepíší věřícímu takový formulář, znamená to nedodržování katolické nauky! Vyhlásil, že katoličtí laici nemohou využívat nauku církve na ospravedlnění takových rozhodnutí, které jsou v podstatě odmítáním pravé morální nauky církve, co se týče vakcín.

Vyjádření Cupicha je snůškou lží a hrubých manipulací. Razit politiku, že katolík už nemá právo na svědomí a vyhrožovat, že umožňovat mu toto právo znamená nedodržovat katolickou nauku, je vrchol zločinného zneužití církevního úřadu. Cupichův despotismus je hříchem proti Duchu svatému, neboť k prosazení zločinného, satanského systému, který vede k redukci lidstva skrze experimentální, fatálně nebezpečnou vakcinaci, zneužívá církevní moc. Cupich by měl být dle Norimberského kodexu postaven před soud za prosazování zločinů proti lidskosti. Božímu soudu tento církevní Jidáš a vrah lidských duší neunikne. Je třeba vědět, že tento člověk se pro své heretické a zločinné myšlení i skutky vyloučil z Tajemného těla Kristova – církve – a nikdo ho jako apostatu a veřejného buřiče proti Bohu už nesmí poslouchat (viz Gal 1,8-9). Kdo ho poslouchá, na toho přechází prokletí, které na sebe Cupich stáhl stejně jako falešný papež Bergoglio a skupina klerikálů zaprodaných ďáblu.

Žena, která prožila holocaust, Vera Sharavová, se nedávno vyjádřila na téma současných opatření proti covidu včetně lockdownů, povinného očkování a testování. Porovnání s nacistickým režimem odůvodnila také tím, že tehdy celá vědecká elita byla „infikovaná“ sociálno-darwinistickou koncepcí eugeniky. Hitler proto také mohl poukazovat na „odborníky v medicíně“. „Vakcinační pasy jsou bránou k totalitnímu státu a důkladnému sledování občanů, jako je to v současnosti v komunistické Číně.“

Kardinál Cupich, služebník ne Boha, ale satana, zavádí církevní fašismus a komunistickou diktaturu, která přechází v covid-satanizaci a ohrožuje celou Ameriku.

Vážení biskupové a kněží USA, postavíte se proti tomuto systému plánované genocidy, spojenému s násilnou vakcinací, anebo mu podlehnete? Nejde však již jen o fyzický život, zde už jde o věčné zavržení v pekle, do něhož Cupich a podobní Jidáši zneužitím církevní struktury táhnou celou Ameriku.

Proč, vážení američtí biskupové a kněží, Bůh dopouští na klíčových místech takové církevní hyeny, služebníky falešného proroka, kteří boří všechny přirozené i morální přikázání a zákony a pokrytecky to nazývají pravou církevní morálkou a učením církve? Odpověď je – Bůh to dopouští proto, abyste se vy probrali ze spánku do reality a postavili se odvážně za Ježíše Krista, za Jeho spasitelné učení, za svou fyzickou existenci i za svou záchranu před věčným zavržením v pekle.

Nestačí pouze, že mnozí z vás sympatizujete s arcibiskupem C. M. Viganem, který se osvědčil jako hrdina víry a postavil se otevřeně jako jediný z vás proti tomuto zločineckému systému satanizace. Je třeba, abyste se i vy po jeho příkladu oddělili od bergogliánské apostatické struktury, kterou už i s papežstvím Bergoglio naprogramoval k sebezničení tzv. synodálním procesem. Pokud chcete zachránit instituci papežství, jediná cesta dnes je oddělit se od arciheretika Bergoglia a jeho stoupenců, jakým je v USA i Cupich a několik jiných Jidášů v církevním rouchu, a pak vyznat pravověrným a právoplatným papežem toho, který se osvědčil ve věrnosti Kristu a Jeho učení i přes pronásledování a vyhrožování smrtí, tedy nekrvavé mučednictví. Nač čekáte, vážení biskupové a kněží Ameriky?

Je třeba vyjít z domu otroctví a začít obrodu své diecéze zrušením covidových antikristovských principů. Vážení biskupové a kněží, chrámy vám nikdo nevezme, a pokud by vám je i vzali, Boha vám nevezmou! Budete sloužit Božímu lidu v katakombách tak, jak tomu bylo v prvotní církvi. Tím budete svobodní od bergogliánského prokletí, které Cupich vnáší do Ameriky.

Když v bergogliánské struktuře zůstanete, ztratíte všechno, na prvním místě Krista a věčný život. Nebojte se proto vyjít, bojte se pod prokletím zůstat! Vy se bojíte neplatného papeže opustit, ale on se nebojí papežství zlikvidovat. Čeho se pak budete držet, když teď Krista ztratíte a pak bude papežská struktura zlikvidována?

Řešením dnes je vyhlásit vlastní synodální cestu, to znamená oddělit se od Bergoglia a přijmout právoplatného papeže. Toto je vůle Boží pro vás, drazí američtí biskupové a kněží. Pokud uděláte tento krok, přidají se k vám i všichni ostatní pravověrní biskupové celého světa. Pokud zůstanete v Bergogliově systému a budete respektovat jeho antievangelium a ducha antikrista, skončíte v ohnivém jezeře i s ním – s tímto falešným prorokem.

Všichni upřímní biskupové a kněží Ameriky, dejte Bohu slib jedné hodiny vnitřní modlitby denně. Vyzvěte lidi k nepřetržité modlitbě po hodinových modlitebních strážích (viz youtube.com/watch?v=4hfGMTWlDIQ, vkpatriarhat.org/cz/?p=44309). Bůh pak dá světlo a sílu k pravé obrodě církve.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

30. 8. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8