PiotrM
1.1K

Bluźnierstwo "generała kamedułów" przeciwko Duchowi Świętemu: "Duch św. kocha nasz grzech".

Bluźnierstwo "generała kamedułów" przeciwko Duchowi Świętemu: "Duch św. kocha nasz grzech".

Pan na powyższym zdjęciu, w świeckim stroju, to niejaki "o." Alessandro Barban OSB Cam, "generał zakonu kamedułów" w posoborowym neokościele.
Pan "generał kamedułów" w niedawnym wywiadzie stwierdził m.in., iż "błędem było przedstawianie świętych jako doskonałych". Oczywiście, nie wiadomo do czego tak naprawdę pan generał się odnosi. Nie wyjaśnia on dokładnie, na czym owa "doskonałość" miała polegać. Nikt nie twierdzi przecież, że święci (z wyjątkiem Najświętszej Maryi Panny, która była Niepokalanie poczęta, a więc była świętą od początku swego istnienia, stała się taką, i ona jedyna, poza naszym Panem Jezusem Chrystusem, rzeczywiście była doskonała, co pan Jerzy Bergoglio, podający się za "Papieża Franciszka", zdążył już zanegować) byli takimi od początku swojego życia, że byli doskonali – nigdy nie upadli, nie zgrzeszyli ani nie popadli w żaden błąd.
Pan generał pisze że "Od czasów średniowiecza zrodziło się pojęcie “być jak ten święty”. Kiedy byłem dzieckiem proboszcz w mojej parafii mówił mi, że mam być takim, jak ten święty. I znowu chodziło o naśladowanie." A więc, zdaniem tego modernisty, nie powinniśmy naśladować świętych? W takim razie, po co Kościół miałby w ogóle kanonizować świętych? Przecież celem kanonizacji jest głównie to abyśmy mieli kogo naśladować, z kogo brać przykład... Święci naśladowali przecież swoich poprzedników. Dalej jednak zwyczajnie bluźni, jak typowy modernista. Pisze on, że "Ja mam być sobą. Mam moją drogę do przebycia. Mam rozwinąć moją osobowość. Mam odpowiedzieć na wezwanie Ducha Świętego, który jest we mnie i który mnie kocha takim, jakim jestem. Także i mój grzech” [sic!].
Widzimy tutaj przykład idealnego, przykładowego i obrzydliwego bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Pan "generał" uważa, że Bóg, który jest Świętością i doskonałością, "kocha grzech". Otóż jest dokładnie odwrotnie. Bóg nienawidzi grzechu. Duch Święty, Duch Prawdy, brzydzi się wszelkim grzechem. Owszem, Bóg kocha grzesznika, ale nie jego grzech, który jest obrzydliwością w oczach Bożych, i który zawsze zasługuje na słuszną karę Bożą... Dlatego właśnie ciężko grzeszyć (świadomie i dobrowolnie), zuchwale wierząc w miłosierdzie Boże, jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, a taki grzech nie może być wybaczony, jak mówi Pismo św. i Katechizm. Ktoś kto cały czas grzeszy, licząc na to, że będzie miał możliwość pod koniec życia nawrócić się i wyspowiadać, i że Bóg mu przebaczy, wystawia w ten sposób Boga na próbę, zuchwale ufa w jego miłosierdzie, i w ten sposób drwi z Ducha Świętego. Taka osoba grzeszy niewybaczalnie, i nie osiągnie zbawienia, gdyż sama odcina się od działania łaski Bożej, zamyka na Boże natchnienie, staje się zatwardziała i głucha na działanie Ducha Świętego.

To niesłychane i zuchwałe bluźnierstwo kogoś, kto uważa się za "generała kamedułów" jest ściśle związane z "teologią" głoszoną przez fałszywy, modernistyczny neokościół, przez pseudopapieża Jerzego Bergoglio, oraz jego heretyckich poprzedników, od Roncalliego poczynając. Nie można rozdzielić tych spraw, bo w rzeczywistości mamy do czynienia cały czas z tą samą herezją, ubóstwienia człowieka, postawienia człowieka w centrum, w raz z jego "ja", jego osobistym "doświadczeniem" Boga, jego "relacją", jego postawą ("Ja mam być sobą. Mam moją drogę do przebycia. Mam rozwinąć moją osobowość. "). Czyli cały czas "ja", moje "ego", człowieka w centrum, zamiast Boga. To prowadzi do całkowitego wypatrzenia priorytetów. Dlatego nowy "kościół" jest religią człowieka, a nie Boga. Jest więc, podobnie jak wszystkie inne ludzkie wierzenia, religią fałszywą i diableską. Stawiając człowieka na piedestale, na miejscu Boga, modernizm stał się w rzeczywistości religią diabła. Nie można bowiem dwóm panom służyć. Albo jest się z Chrystusem, albo przeciwko Chrystusowi. Albo zbiera się razem z Chrystusem, albo się rozprasza. Albo jest się w Kościele Chrystusa, albo w synagodze szatana...

Módlmy się o nawrócenie tych biednych ludzi z ich herezji, zwłaszcza w tym czasie modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące, za wstawiennictwem wszystkich Świętych, którzy owszem, nie zawsze byli doskonali, nie byli święci od początku (z wyjątkiem Niepokalanej, Najświętszej Maryi Panny, która była świętą od początku), ale doskonale wiedzieli, że Bóg brzydzi się wszelkim grzechem, że Bóg nienawidzi grzechu, a więc i oni także, naśladując Chrystusa Pana i Najświętszą Marię Pannę, starali się unikać wszelkich grzechów, i woleli szybciej umrzeć, niż zgrzeszyć!
Michał Mikłaszewski, redaktor naczelny
Źródło: Generał zakonu kamedułów: błędem było przedstawianie świętych jako doskonałych | eKAI