Peter(skala)
1559

Po 400 rokoch pápež daruje zlatú ružu ikone „Salus Populi Romani“

Pápež pred ikonou Panny Márie "Salus Populi Romani" v Bazilike Santa Maria Maggiore

VATIKÁN

Po 400 rokoch pápež daruje zlatú ružu ikone „Salus Populi Romani“

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, v piatok 8. decembra, odovzdá Svätý Otec zlatú ružu mariánskej ikone „Salus Populi Romani“, ktorá sa nachádza v Bazilike Santa Maria Maggiore. Toto historické gesto vykonal naposledy pápež Pavol V. v roku 1613.

Vatican news

Tradičnému gestu úcty pri soche Nepoškvrneného počatia Panny Márie pri Španielskych schodoch v Ríme, ktoré pápež vykonáva každoročne 8. decembra, bude tento rok predchádzať ešte jedno osobitné pápežské gesto. „Zlatou ružou“, ktorá je symbolom pápežského požehnania, vzdá Svätý Otec František úctu ikone Panny Márie „Salus Populi Romani“ v Bazilike Santa Maria Maggiore.

Historický pápežský akt
Zlatá ruža má starobylé korene, tradícia tohto daru siaha až do stredoveku. Ako čítame v oficiálnom komuniké hlavnej mariánskej baziliky, v priebehu stáročí ju dostávali kláštory, svätyne, panovníci a významné osobnosti ako uznanie ich oddanosti viere a spoločnému dobru. „Darovaním ruže pápež František zdôrazňuje duchovný rozmer a hlboký význam, ktorý má táto ikona „Salus Populi Romani“ v živote Katolíckej cirkvi“, keďže i bazilika je zároveň „najstaršou mariánskou svätyňou Západu, ktorá je zasvätená Božej Matke“.

Prvú zlatú ružu daroval tejto mariánskej ikone v roku 1551 pápež Július III., ktorý jej bol hlboko oddaný, a ktorý pri oltári jasličiek v tejto bazilike slávil svoju prvú omšu. V roku 1613 pápež Pavol V. daroval zlatú ružu pri príležitosti preloženia uctievanej ikony do novej kaplnky postavenej na tento účel. V bazilike sa, žiaľ, nezachovala žiadna stopa po týchto dvoch zlatých ružiach, pravdepodobne sa stratili s udalosťou vpádu Napoleona do pápežských štátov, pokračuje komuniké a dodáva: „pápež sa rozhodol po 400 rokoch dať hmatateľný znak svojej oddanosti uctievanej ikone, čím posilnil tisícročné puto medzi Katolíckou cirkvou a mestom Rím“.

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Ríme s pápežom
Pri príležitosti mariánskeho sviatku budú môcť rímski občania i pútnici z celého sveta počas celého dňa vzdávať úctu soche Panny Márie na námestí Piazza Mignanelli v blízkosti Španielskych schodov. O 16. hodine príde pápež František, ktorého privíta vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu kardinál Angelo De Donatis s občianskymi autoritami mesta Rím. Gesto úcty „Zlatej ruže“ sa uskutoční pol hodinu predtým, v spomínanej Bazilike Santa Maria Maggiore.

(Spracovala Miroslava Holubíková)
Anna Lavrova
Bohu díky!