csk.news
2220

Odpadlík: Nevzdelaný, Urážlivý Biskup „Zakazuje“ Uctievanie Ad Orientum (!).

Biskup Venicu na Floride, Frank Dewane, ktorý si uvedomil – ako keby nevedel – že niektorí z jeho kňazov príležitostne slávia Novus Ordo „ad orientum“ [správne: ad orientem], vo svojom dekréte z 25. Januára tvrdil, že Všeobecná inštrukcia Rímskej Omše očakáva, že kňaz bude tvárou v tvár k ľudom a dodávy, že akýkoľvek iný výklad noriem je „chybný“.

Na základe svojho súkromného výkladu a voľby nariaďuje svojim kňazom, aby predsedali Eucharistii „čelom k ľudu a nevnucovali si svoje súkromné rozhodnutia“. Legalistickým spôsobom trvá na tom, že „žiadny kňaz nemôže slúžiť verejnú Omšu ad orientum [re-sic!] bez písomného povolenia ‚Ordinára‘.

Ani Dewane, ani žiadny iný biskup či pápež nemajú právomoc zakázať slávenie smerom k Bohu. Dewayne zvykol podporovať Rímsku Omšu a správne slávenie Novus Ordo, ktoré majú v Venicskej diecéze značnú históriu. Ale s Františkom, sa zrazu otočil o 180 stupňov.

Všeobecná Inštrukcia, ktorú cituje Dewane, je o architektúre a nezakazuje oslavy ad orientem. Naopak, hovorí kňazovi, kedy sa má otočiť tvárou k ľuďom.

Nižšie je uvedená Eucharistia Novus Ordo (23. Január) v Venicskej diecéze, ktorá nahrádza Kajúcny Obrad tromi „duchovnými nádychmi“.

#newsNvhnukvzms

01:02
Martina Bohumila Lutherová
To je naprosto v pořádku, dostávají plat,
živobytí, úctu lidí místo Desatera si
odsouhlasili papeže-tak ať poslouchají.
dyk
23 Priloha 6 Elizabeth Kindelmannova

23 Priloha 6 Elizabeth Kindelmannova v knihe VAROVANIE:

Tu je jasne potvrdený II. VAT KONCIL.
Všetci bludári lefebristi a odporcovia Katolíckej Cirkvi. Nechajte už odpor vôči svojej spáse. Nestojí to za to nasledovať exkomunikovaného arcibiskupa a biť sa za starú omšu.

Plameň Lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

"Len čo bude satan oslepený, mimoriadn…More
23 Priloha 6 Elizabeth Kindelmannova

23 Priloha 6 Elizabeth Kindelmannova v knihe VAROVANIE:

Tu je jasne potvrdený II. VAT KONCIL.
Všetci bludári lefebristi a odporcovia Katolíckej Cirkvi. Nechajte už odpor vôči svojej spáse. Nestojí to za to nasledovať exkomunikovaného arcibiskupa a biť sa za starú omšu.

Plameň Lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

"Len čo bude satan oslepený, mimoriadným spôsobom sa naplnia dekréty II. VATIKÁNSKEHO KONCILU."
(Povedal Pán 25.10.1964 v čase konania II. VAT. KONCILU)