Białoruskie i rosyjskie media oskarżają polskie służby graniczne o strzelanie do migrantów
portal-polski.pl

Białoruskie media oskarżają Polaków o strzelenie do migrantów! - Portal-polski.pl

Reżimowe białoruskie media kolportują nieprawdziwe informacje jakoby polska Straż Graniczna strzelała do migrantów. Na …
Sławomir Sokołowski
Jak dobrze, że mieszkam w Polsce, w której media brzydzą się manipulacją, a rzetelność i uczciwość dziennikarska może stanowić wzór dla reszty cywilizowanego świata.