Sedevakantistický kanál
V Cirkvi je jedna viera, František vieru nemá (je to heretik a protestant), preto nie je pápež. Katolícka Cirkev je zložená len z tých, ktorí vyznávajú katolícku vieru a majú krst.

Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (# 22), 29. jún 1943: „V skutočnosti iba tí majú byť započítaní medzi členov Cirkvi, ktorí obdržali kúpeľ regenerácie [krst vodou] a vyznávajú pravú vieru."

Je to naozaj takt…
More
V Cirkvi je jedna viera, František vieru nemá (je to heretik a protestant), preto nie je pápež. Katolícka Cirkev je zložená len z tých, ktorí vyznávajú katolícku vieru a majú krst.

Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (# 22), 29. jún 1943: „V skutočnosti iba tí majú byť započítaní medzi členov Cirkvi, ktorí obdržali kúpeľ regenerácie [krst vodou] a vyznávajú pravú vieru."

Je to naozaj takto jednoduché, ale falošní tradicionalisti (ktorí sú odpútaní od milosti), ktorí tvrdošijne obhajujú proticirkev Františka, nemajú vieru. Volať toho protestanta katolíkom a to robia ľudia, keď ho volajú pápežom, je rúhanie proti Cirkvi, je rúhanie proti Bohu, Jeho svätým a Bohorodičke. Ježiš Kristus, dogmy, jednota viery, Cirkev, spoločenstvo katolíkov, spoločenstvo svätých, história kresťanských martýrov majú význam, ale žial pre falošných tradicionalistov všetko toto nemá význam (lebo František berie za martýrov napr. aj islamistov); pre falošných tradicionalistov má väčší význam, kto sa oblečie do plášťa. Uznávajú plášte a budovy, ale viera im je úplne ukradnutá.

František 21. septembra počas jeho "homílie" na "námestí Matky Terezy" v albánskej Tirane: "Spomínajúc na dekády otrastných utrpení a krutých prenasledovaní proti katolíkom, ortodoxným a moslimom, môžme povedať, že Albánsko bola zem martýrov: mnoho biskupov, kňazov, duchovných mužov a žien, laikov, a klerikov a miništrujúcich z iných náboženstiev zaplatili za ich vernosť svojimi životmi."

František je antipápež.

Viac na vatikankatolicky.com, pre spásu človek musí byť katolík.