Clicks440
Agnus

Zmarło 1670 zaszczepionych osób z pozytywnym wynikiem testu

12 kwietnia 2021 stopnop.com.pl/mz-zgony/
Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na wniosek udzieliło informacji, że pozytywny wynik testu na obecność wirusa wykazano u 37 833 zaszczepionych osób, a 1670 z nich zmarło. Natomiast w ciągu 14 dni od szczepienia zmarły 994 zaszczepione osoby.
Treść wniosku wraz z odpowiedzią:
Dnia 9 kwietnia 2021 16:02 Departament Analiz i Strategii dep-as@mz.gov.pl > napisał(a):
Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani korespondencję przekazuję następujące informacje.
1. Ile osób z pozytywnym testem na covid było zaszczepionych jedna dawką szczepionki na covid?
2. Ile osób z pozytywnym testem na covid było zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki na covid?
Ad. 1, 2
Uprzejmie informuję, że pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykazano u następującej liczby osób:
1) 33 215 osób po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki;
2) 4668 osób po przyjęciu dwóch dawek szczepionki.

3. Ile osób hospitalizowanych z powodu covid było zaszczepionych jedą dawka szczepionki na covid?
4. Ile osób hospitalizowanych z powodu covid było zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki na covid?
Ad. 3, 4
Uprzejmie informuję, że dane leżące w kręgu Pani zainteresowania gromadzone są w Krajowym Rejestrze Pacjentów z COVID-19 utworzonym na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 625 z póżn. zm.), który jest rejestrem medycznym. Zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011 nr 113 poz. 657 z pózn. zm.) dane zawarte w rejestrach medycznych nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 oraz z 2020 r. poz. 695).
5. Ile osób zmarłych z powodu covid było zaszczepionych jedna dawka szczepionki przeciw covid?
6. Ile osób zmarłych z powodu covid było zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki przeciw covid?
Ad. 5, 6
Liczba osób, która zmarła w wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 po szczepieniu:
1) 1399 osób po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki;
2) 271 osób po przyjęciu dwóch dawek szczepionki.

7. Ile osób zmarło w Polsce do 4 tygodni po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki na covid?
8. Ile osób zmarło w Polsce do 4 tygodni po przyjeciu drugiej dawki szczepionki na covid?
Ad. 7, 8
Informuję, iż nie dysponujemy danymi umożliwiającymi udzielenie odpowiedzi na pytani 7 i 8, natomiast stosując podział 14 dni, liczba osób zmarłych, u których potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 do 14 dni:
1) 822 osób zmarłych, u których potwierdzono zakażenie do 14 dni po pierwszej dawce szczepionki;
2) 172 osób zmarłych, u których potwierdzono zakażenie do 14 dni po drugiej dawce szczepionki.


Z poważaniem
Z up. Ministra Zdrowia
Bartosz Stawowski
Naczelnik
dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=30974&It