U.S.C.A.E.
svatepismo.sk/kniha-zjavenia-12

15 Had vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strhla. 16 Ale zem pomohla žene: zem otvorila ústa a pohltila rieku, čo vychrlil drak zo svojej papule. 17 Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo.

Ty sa o toho heretika pod satanovým vplyvom postaraj…More
svatepismo.sk/kniha-zjavenia-12

15 Had vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strhla. 16 Ale zem pomohla žene: zem otvorila ústa a pohltila rieku, čo vychrlil drak zo svojej papule. 17 Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo.

Ty sa o toho heretika pod satanovým vplyvom postaraj lebo keď sa do Obrany Teba vloží Tvoj Syn tak zažije Hnev aký už nikdy nezažije
Modré Hluboké Nebe
Padla padla hlava Medúzy.
dominikguzman
6. júla 1947?! Čo mám cestovať v čase?
obyčajná veriaca žena
youtube.com/watch?v=29YUDzFTh-w
Deo gratias za tohto kňaza pri jeho Zlatom kňazskom jubileu! Dávam do pozornosti jeho homíliu ccaod 33. min.
Marieta Ria
úžasná kázeň - toto je kňaz, ktorý sa nebojí hovoriť pravdu, popisuje skutočnosti pravými menami a oprávnene sa pýta: V akom blázinci to žijeme?? Bohu vďaka za neho, nech ho Pán ochraňuje, aby ešte svojim svedectvom otvoril mnohým oči i srdcia!!