Victory
409

Rozjímání nad Mt 5,29

Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe,
aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.


Zde Pán Ježíš navazuje na předcházející verš týkající se nečistého pohledu, který je vnitřním kořenem hříchu cizoložství. Záchranný návod dává ve slovech „usekni a odhoď od sebe“. Jinde říká „vyloupni“. Nejde o fyzické useknutí ruky, nohy či vyloupnutí oka, ale jde o vnitřní sebezápor – odseknout myšlenku a pocit, tedy to momentální vzrušení, které může ovládnout celý rozum i vůli člověka a vést ho k nezodpovědnosti, k hříchu či dokonce zločinu.

Slovo „usekni ruku či nohu“ znamená, že je nemáme používat ke hříchu. Písmo na jiném místě říká: „Muži ať pozvedají k Bohu čisté ruce.“ (1 Tim 2,8) Nohy nemají jít tam, kde je nebezpečí. To duchovní useknutí není nějaká teorie, to je radikální krok, dokonce bolestivý řez, v oblasti citů a myšlení. Pokud ale useknutí nerealizujeme a člověk se vlivu poddá, působí za ním nečistý duch. Opakováním naruší přirozené bariéry v psychice a zotročí. Nakonec, pokud se člověk proti hříchu nepostaví, i tato závislost je příčinou zavržení v pekle, jak Ježíš jasně říká: „Je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby tvé tělo bylo uvrženo do pekla.“ Tedy je třeba vědět, že boj o morální čistotu je spojen s mimořádným hrdinstvím, zvláště pro mladého člověka, které můžeme nazvat přímo nekrvavým mučednictvím. Motivace pro mladého člověka je velká: uchovej si čisté mládí, to je nejlepší příprava na šťastnou budoucnost, ať už v manželství, anebo ve službě Bohu a duším.