Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
csk.news
4317

Benedikt XVI. – Obeť Dezinformácií?

Počas prezentácie knihy v Turíne v roku 2016 Taliansky autor Vittorio Messori spomenul stretnutie s bývalým Benediktom XVI., ktorý je jeho priateľom …
Laco Bajzo
Ratzinger už to má v suchu. Dohnal a jeho marketingoví vladykovia už za Benedikta XVI urobili pokánie ,on to mlčaním potvrdil,tak už môže ísť rovno do "neba".
Tam sa raz stretne aj s týmito svojimi nezištnými záchrancami a pototom už budú navždy spolu.
KláraMarie
Nesuď, abys nebyl souzen.
Laco Bajzo
Neviestkári ako ty Klára sa boja pravdy ,preto nechcú ,aby sa bludy a podvody falošných prorokov dávali do svetla ,aj keď nám to Božie slovo prikazuje ,lebo všetko,čo sa takto odhalí sa stane svetlom.
Ty by si aj samého apoštola určite napomenula za tieto slová:
"Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tým, kto sa volá bratom, a je smilník, chamtivec, modloslužobník, utŕhač, opilec …More
Neviestkári ako ty Klára sa boja pravdy ,preto nechcú ,aby sa bludy a podvody falošných prorokov dávali do svetla ,aj keď nám to Božie slovo prikazuje ,lebo všetko,čo sa takto odhalí sa stane svetlom.
Ty by si aj samého apoštola určite napomenula za tieto slová:
"Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tým, kto sa volá bratom, a je smilník, chamtivec, modloslužobník, utŕhač, opilec alebo lupič; s takým ani nejedzte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo?! Vari nesúdite aj vy tých, čo sú vnútri?! Lebo tých, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Vylúčte zlého spomedzi seba!"1Kor.
Laco Bajzo
Klára- Dnes je sviatok mučeníka sv. Štefana.
Podľa týchto jeho slov ,je podľa vás ,prevrátených zrejme prvosudičom a nie prvomučeníkom: "Vy, tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému; vy takisto ako vaši otcovia. 52 Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? Oni zabíjali tých, čo predpovedali príchod Spravodlivého, a vy ste sa teraz stali jeho zradcami a …More
Klára- Dnes je sviatok mučeníka sv. Štefana.
Podľa týchto jeho slov ,je podľa vás ,prevrátených zrejme prvosudičom a nie prvomučeníkom: "Vy, tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému; vy takisto ako vaši otcovia. 52 Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? Oni zabíjali tých, čo predpovedali príchod Spravodlivého, a vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi; 53 vy, čo ste prostredníctvom anjelov dostali zákon, no nezachovávali ste ho.“ 54 Keď to počuli, pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu." Sk. 7kap