Jestvuje nejaký hriech, ktorý Ježiš neodpúšťa? Maria SimmaMore
Jestvuje nejaký hriech, ktorý Ježiš neodpúšťa?
Maria Simma
Peter(skala)
Jednoducho povedané: ten, kto nechce, aby mu Ježiš odpustil, tak mu nebude odpustené.
. ARMATA .
Je aj druhý extrém,keď hriešnik tvrdošijne popiera všemohúcnosť Boha tým,že je tak nehodný,hriešny,že jemu už ani Boh nebude chcieť (môcť) odpustiť..Aj takýto prístup je hriechom proti Duchu Svätému.
dominikguzman
Presne k takejto beznádeji nás chce diabol dohnať, ale diabla nemožno počúvať.
dominikguzman
Modlievam sa litánie k Božiemu Milosrdenstvu, lebo je úžasné. A netreba zabúdať aj na to, čo Ježiš hovorí sestre Faustíne, že každá spoveď je oslavou jeho milosrdenstva. A kto by nechcel oslavovať jeho milosrdenstvo? Veď len vďaka nemu môžeme byť spasení. Najprv musíme prejsť bránou jeho milosrdenstva, aby sme mohli potom prejsť bránou spravodlivosti, pretože svojim milosrdenstvom nás ospravodliví …More
Modlievam sa litánie k Božiemu Milosrdenstvu, lebo je úžasné. A netreba zabúdať aj na to, čo Ježiš hovorí sestre Faustíne, že každá spoveď je oslavou jeho milosrdenstva. A kto by nechcel oslavovať jeho milosrdenstvo? Veď len vďaka nemu môžeme byť spasení. Najprv musíme prejsť bránou jeho milosrdenstva, aby sme mohli potom prejsť bránou spravodlivosti, pretože svojim milosrdenstvom nás ospravodliví. A čo znamená v podstate ospravodlivenie? Že zo svojej moci a úradu, a obetou na kríži, môže o nespravodlivom človeku vyhlásiť, že je spravodlivý. Neurobí ho spravodlivým, ale on ho vyhlási za spravodlivého, a ako ospravodlivený môže potom prejsť bránou spravodlivosti, lebo koniec koncov všetci ňou budeme musieť prejsť, ale tí, ktorí neprejdú bránou milosrdenstva, tým sa neotvorí ani brána spravodlivosti.