Clicks623
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Co oznacza słowo "Wcielenie"?

86. Co oznacza słowo "Wcielenie"?

Kościół nazywa "Wcieleniem" przedziwną tajemnicę zjednoczenia natury Boskiej i natury ludzkiej w jednej Boskiej Osobie Słowa. Aby urzeczywistnić nasze zbawienie, Syn Boży stał się "ciałem" (J 1,14), prawdziwym człowiekiem. Wiara w prawdziwe Wcielenie Syna Bożego jest znakiem wyróżniającym wiarę chrześcijańską.

www.ruda-parafianin.pl/kompe/start.htm