Stylita
3282
U.S.C.A.E.
aj v nevzdelanosti o tom čo je to odpustok? ľudským jazykom povedané to Boh vyriešil geniálne On v platnej spovedi skrze Kňaza či Biskupa odpúšťa aj ľahké aj ťažké hriechy ale časnú pokutu necháva takto sa prejavuje aj ako Milosrdenstvo aj ako Spravodlivosť a ešte dáva dokonca šancu si tie časné tresty zmazať tu na zemi a pomáhať skracovať utrpenie dušiam v očistci

ono kajúcnici a mučeníci trpel…More
aj v nevzdelanosti o tom čo je to odpustok? ľudským jazykom povedané to Boh vyriešil geniálne On v platnej spovedi skrze Kňaza či Biskupa odpúšťa aj ľahké aj ťažké hriechy ale časnú pokutu necháva takto sa prejavuje aj ako Milosrdenstvo aj ako Spravodlivosť a ešte dáva dokonca šancu si tie časné tresty zmazať tu na zemi a pomáhať skracovať utrpenie dušiam v očistci

ono kajúcnici a mučeníci trpeli ďaleko za zahladenie svojich vín ale to u Boha neprepadne z tohto pokladu Cirkev rozdeľuje silu odpustkov
Martina Bohumila Lutherová
😇 Vidíte, jak jsme skrze naše předky vyjímeční v Pravdě Boží!! 😇
Kdy hledat zdroj bouře proti odpustkům, které se prodávaly po celé Evropě, ale jedině Češi se proti nim v té době tak nesmiřitelně postavili?
K POVZBUZENÍ PAMĚTI ČESKÉHO NÁRODA
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_30.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Jestliže ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse. Písmo přece říká: ‘Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.’ Není totiž žádný rozdíl mezi židem a pohanem: všichni …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_30.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Jestliže ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse. Písmo přece říká: ‘Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.’ Není totiž žádný rozdíl mezi židem a pohanem: všichni přece mají jednoho a téhož Pána a ten je bohatě štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť ‘každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen’. Jak ho však mohou vzývat, když v něho neuvěřili? A jak v něj mohou uvěřit, když o něm ještě neslyšeli? Jak o něm však mohou uslyšet bez hlasatele? Ale jak mohou hlásat, jestliže nebyli posláni? Tak to stojí v Písmu: ‘Jak milý je příchod těch, kdo zvěstují dobré věci!’ Ale ne všichni tu radostnou zvěst přijali. Izaiáš přece praví: ‘Pane, kdo uvěřil tomu, co jsme hlásali?’ Víra je tedy z hlásání, hlásání pak se děje slovem o Kristu. Ale ptám se: Neslyšeli snad o tom? – Ale ano! ‘Všude na zemi pronikl jejich hlas, až na konec světa jejich slova.’
Rim 10,9-18

Žalm:
Všude na zemi pronikl jejich hlas.

Nebesa vypravují o Boží slávě
a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
Den dni o tom podává zprávu,
noc noci sděluje poučení.

Není to slovo a nejsou to řeči,
jejichž hlas by nebylo slyšet.
Do celé země vychází jejich hlahol,
až na konec světa jejich slova.
Zl 19(18)

Evangelium:
Mt 4,18-22