Zedad Z
..... Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím přetéká srdce. Proč mě oslovujete `Pane, Pane', když neděláte, co říkám?.....
Stylita
Dnes má svátek sv. Emilián

Æmilianus, ep. Vercellen
11. září, připomínka
Postavení: biskup
Úmrtí: s. VI.

Narodil se kolem poloviny V. století asi v oblasti Piemontu na severozápadě Itálie. Jde o region dosahující k Alpám a sousedící mimo jiné s Francií. Některé zdroje uvádějí že pochází z některé španělské provincie. Větší shoda je na tom, že vyrostl v chudé rodině a žil asketickým životem …More
Dnes má svátek sv. Emilián

Æmilianus, ep. Vercellen
11. září, připomínka
Postavení: biskup
Úmrtí: s. VI.

Narodil se kolem poloviny V. století asi v oblasti Piemontu na severozápadě Itálie. Jde o region dosahující k Alpám a sousedící mimo jiné s Francií. Některé zdroje uvádějí že pochází z některé španělské provincie. Větší shoda je na tom, že vyrostl v chudé rodině a žil asketickým životem poustevníka, údajně 40 let. V lesní samotě konal přísné pokání za hříšníky, vědom si toho, že Ježíš za ně prolil všechnu svou krev. Byl nepatrným poustevníkem, kterého Pán povolal na biskupský stolec ve Vercelli, ležící západně od Milána.
Emilián I. byl zvolen mezi léty 493 až 497 jedenáctým biskupem rozsáhlé diecéze. Je uváděno, že působil v těžkých dobách, poznamenaných následky válčení. Byl mužem modlitby a proto obdarován moudrostí, která nepochází z tohoto světa, ale od Boha, jak o ní píše ap. Pavel v 1.Korintským ve 2.kap. V jeho životě byla na prvním místě láska. Největší vzor měl v Boží lásce ukázané v evangeliu, jejíž plody se měly dostat Církvi. K lásce vychovával i na biskupském stolci, kde byl příkladem ve zbožnosti a dobročinnosti. Zářil ryzí pokorou i pastorační horlivostí a činně se zúčastnil i některých sněmů. V roce 502 byl na synodě u sv. Petra v Římě, která potvrdila platnost volby papeže Symmacha. Hájil práva papežského stolce a právoplatně zvoleného papeže proti vzdoropapeži Vavřinci. Toho dosadil římský senát a po čtyři roky mu pomáhal udržovat moc nad římskými chrámy ze sídla u sv. Pavla za hradbami.
Biskupu Emiliánovi záleželo i na běžných potřebách lidu, proto se např. postaral o vybudování vodovodu.
Zemřel 11. září, ale přesný rok úmrtí se nedochoval. Bývá uváděný rok 506 i 510 a martyrologium uvádí jen spolehlivost století. Pohřben byl v katedrále a na čas upadl v zapomenutí. Jeho ostatky byly vyzdviženy biskupem Albertem až 17. 5. 1181 a přemístěny k oltáři. K znovuodhalení došlo v r. 1565 a r. 1572 k uložení ostatků v kapli Panny Marie v Schiaffo.
zdroj: catholica.cz/?id=4463
Martina Bohumila Lutherová
Nezapomeň Stylito,že dnes 11.9.2021
je vyjímečný den,
kdy podle nejnovějších
výpočtů vyšla HVĚZDA na Betlém a andělé
oznámili narození našeho Pána Ježíše Krista
z Panny Marie
před cca 2021 let, neznám ten
počet přesně protože neboť římané pohýbali
dobou v kalendáři.
Třeba pomýšlet na vhodný dárek. 😊
Stylita
To máš z marného tadesca, jinak už fakt nevím 😊
Martina Bohumila Lutherová
Ani ne to jsou informace, které jsem četla
v kat. nov. ještě když jsem je čítala cca
před 3O lety i více.
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/23_06.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí naprosto věřilo: Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním místě. Ale právě proto jsem došel milosrdenství, aby tím Ježíš Kristus na mně jako na prvním ukázal celou svoji shovívavost…More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/23_06.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí naprosto věřilo: Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním místě. Ale právě proto jsem došel milosrdenství, aby tím Ježíš Kristus na mně jako na prvním ukázal celou svoji shovívavost; já jsem měl být příkladem pro ty, kdo v něho v budoucnosti uvěří, (a tak dosáhnou) věčného života. Králi věků, Bohu nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému buď čest a sláva na věčné věky. Amen.
1Tim 1,15-17

Žalm:
Buď velebeno Hospodinovo jméno nyní i navěky!
Nebo: Aleluja.

Chvalte, Hospodinovi služebníci,
chvalte jméno Hospodinovo!
Buď velebeno Hospodinovo jméno
nyní i navěky!

Od východu slunce až na jeho západ
buď chváleno Hospodinovo jméno!
Povznesen je Hospodin nade všechny národy,
nad nebesa jeho sláva.

Kdo je jako Hospodin, náš Bůh,
který shlíží dolů na nebe i na zem?
Slabého zdvihá z prachu,
Ze smetiště povyšuje chudého.
Zl 113

Evangelium:
Lk 6,43-49
Kamil Jurkaš
B