Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks169

Modlitba za pápeža.

😇 Modlime sa za nášho Veľkňaza Františka (nech ho Pán ochraňuje, aby darom Ducha Svätého spravoval a riadil celú Cirkev). Všetci sa chvíľu v tichosti modlia. Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti …More
😇 Modlime sa za nášho Veľkňaza Františka
(nech ho Pán ochraňuje,
aby darom Ducha Svätého spravoval a riadil celú Cirkev).
Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.

Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti
postavil si na čelo apoštolov svätého Petra
a na ňom si vybudoval svoju Cirkev;
ochraňuj nášho pápeža Františka,
ktorého si ustanovil za Petrovho nástupcu,
a daj, aby bol tvojmu ľudu viditeľným základom
a zdrojom jednoty vo viere a vzájomnej láske.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.
Mali by ste sa modliť aj za jeho úmysly ,ako "bojovník" Coburg s "vizionármi" z Dechtíc.