3
4
1
2
johnfrax
1659
Texty II.Vatikánskeho koncilu.O CIRKVI V SÚČASNOM SVETE. Texty II.Vatikánskeho koncilu.O CIRKVI V SÚČASNOM SVETEMore
Texty II.Vatikánskeho koncilu.O CIRKVI V SÚČASNOM SVETE.

Texty II.Vatikánskeho koncilu.O CIRKVI V SÚČASNOM SVETE
johnfrax
Úzke spojenie Cirkvi s celou ľudskou rodinou
Na koho sa koncil obracia
V službe človeka
Nádeje a úzkosti
Psychologické, morálne a náboženské zmeny
Nerovnováha súčasného sveta
Odpovedať na podnety Ducha
Človek na Boží obraz
Hriech
Dôstojnosť rozumu, pravda a múdrosť
Dôstojnosť morálneho svedomia
Tajomstvo smrti
Systematický ateizmus
Postoj Cirkvi k ateizmu
Kristus – nový človek
Úmysel koncilu …More
Úzke spojenie Cirkvi s celou ľudskou rodinou
Na koho sa koncil obracia
V službe človeka
Nádeje a úzkosti
Psychologické, morálne a náboženské zmeny
Nerovnováha súčasného sveta
Odpovedať na podnety Ducha
Človek na Boží obraz
Hriech
Dôstojnosť rozumu, pravda a múdrosť
Dôstojnosť morálneho svedomia
Tajomstvo smrti
Systematický ateizmus
Postoj Cirkvi k ateizmu
Kristus – nový človek
Úmysel koncilu
Úcta k ľudskej osobe
Úcta a láska k protivníkom
Ľudská činnosť porušená hriechom
Vzájomné vzťahy medzi Cirkvou a svetom
Pomoc, ktorú chce Cirkev poskytnúť každému človeku
Posvätnosť manželstva a rodiny

STAV KULTÚRY V DNEŠNOM SVETE
Nové životné štýly
Zosúladenie rôznych aspektov kultúry
Zosúladiť kultúru s kresťanstvom
Bohatstvá zeme sú určené všetkým ľuďom
Nadobúdanie vlastníctva; súkromné vlastníctvo; otázka latifundií
ŹIVOT POLITICKÉHO SPOLOČENSTVA
Súčasný verejný život
Politické spoločenstvo a Cirkev
BUDOVANIE MIERU
A SPOLOČENSTVA NÁRODOV
NUTNOSŤ ODVRÁTIŤ VOJNU
Úloha mierniť neľudskosť vojny
Úplné odsúdenie vojny a medzinárodná aktivita
na jej odvrátenie
Príčiny nesvornosti a prostriedky na jej odstránenie
Úlohy jednotlivých veriacich a partikulárnych cirkví