Ewangelista
251K

W Bazylice św. Piotra odprawiono Msze św. w klasycznym rycie rzymskim!!!


Ewangelista
@Tymoteusz Proszę.
Tymoteusz
Szanowny Ewangelisto, dziękuję za pamięć :-)
Ewangelista
@Tymoteusz Już nie ma nic.
Ewangelista
@Tymoteusz Jest jeszcze dr Ewa Kurek - Na zawietrznej (o banderyzmie i Rzezi Wołyńskiej)
Tymoteusz
Szanowny Ewangelisto, na razie dziękuję, ale w przyszłości proszę mieć mnie na uwadze :-)
Ewangelista
@Tymoteusz Wysłać ci coś?
Ewangelista
@Tymoteusz Pozostały jeszcze: Lwów 1918-1919 - Michał Klimecki Raport Rotmistrza Witolda Pileckiego z 1945 r. (audiobook) Płyta z muzyką chorałową PLUS podkoszulek z przekreślonym logiem Świadków Jehowy.
One more comment from Ewangelista
Ewangelista
Tymoteusz
Z przyjemnością pozdrawiam Szanownego Ewangelistę oraz Wszystkich, którzy zaglądają na tę stronę :-)
Ewangelista
@Tymoteusz Jest i Tymoteusz ze swoim nowym, ładnym avatarem :)
Ewangelista
@Stonka Ziemniaczana Nie jesteś ekstremalny. Ołtarz powinien być jeden, tak jak wiara jest jedna. Nie wierzymy w to lub w to, ale konkretnie w TO i tylko w TO.
Tzw. stoły ofiarne wprowadzono NIELEGALNIE. Podobnie ma się sprawa z odwróceniem księdza contra populum - konia z rzędem temu, kto pokaże mi jakikolwiek dowód, że MAGISTERIUM Kościoła nakazywało odwrócić księdza. Nie ma takiego …More
@Stonka Ziemniaczana Nie jesteś ekstremalny. Ołtarz powinien być jeden, tak jak wiara jest jedna. Nie wierzymy w to lub w to, ale konkretnie w TO i tylko w TO.

Tzw. stoły ofiarne wprowadzono NIELEGALNIE. Podobnie ma się sprawa z odwróceniem księdza contra populum - konia z rzędem temu, kto pokaże mi jakikolwiek dowód, że MAGISTERIUM Kościoła nakazywało odwrócić księdza. Nie ma takiego przepisu i nie będzie. To było bezprawie i bezprawiem pozostanie. Nawet gdyby usankcjonować to bezprawie nie zmieni się HISTORII. Nikt jednak nie zawraca sobie głowy TUSZOWANIEM tego BEZPRAWIA.

Czy nie jest tak, że ten kto zaciera ślady zbrodni staje się współwinnym tej zbrodni?

Jest to nie tylko bezprawie, ale i bezprawie JAWNE. Jawne, czyli bezczelne! Bezczelne, czyli pomimo zgorszenia z dumą pokazywane jest światu! BEZPRAWIE, o którym z dumą nie mówi się nic lecz jest to bardzo wymowne milczenie. BEZPRAWIE, którego się nie tuszuje, a którym się chwali. Czym innym jest BEZPRAWIE wystawione na widok publiczny, jeśli nie bezczelnością, jeśli nie pyszałkowatym przechwalaniem się? Cóż za przewrotność!
Unika się komentowania tej rewolucji wewnątrz prezbiterium. Jest to potwierdzenie BEZPRAWIA. Dlaczego? Sprawę traktuje się jako rzecz wstydliwą. Skąd uczucie zawstydzenia? Jak to mówią: na złodzieju czapka gore. Mówiąc inaczej, czy człowiek, który postępuje w sposób prawy wstydzi się swojego postępowania? Oczywiście, że nie. Czego ma się wstydzić skoro czyni dobrze. Dobrze, czyli tak jak się winno postępować. Ci zatem, którzy wstydzą się swego postępowania postępują źle, czyli tak jak się nie godzi postępować. Tym samym udowadniają swoją winę. Tak samo jak kłamca się peszy i ucieka wzrokiem, tak samo i ci peszą się, uciekają i urywają rozmowy.

Ponadto przemilczaniem usiłuje się podtrzymywać wrażenie NORMALNOŚCI, gdy tymczasem codziennie ma miejsce BEZPRAWIE w kościołach świata. Nie tylko jest bezczelność, ale i gwałt na ludziach, którzy nie chcą uznać tego BEZPRAWIA. Jak zajadły atak przepuszcza się na tych, którzy mówią, że BEZPRAWIE to BEZPRAWIE.

BEZPRAWIE to ma dwojaki charakter: dostawienie stołu w prezbiterium z jednoczesnym zlekceważeniem dotychczasowego ołtarza kamiennego i odwrócenie księdza, czy raczej oderwanie księdza. Dlaczego napisałem "zlekceważenie"? Otóż najważniejszą częścią ołtarza jest mensa - kamienna płyta, w której umiejscowiony jest portatyl zawierający relikwie świętych. Na ołtarzu zaś mamy tabernakulum. Z kolei nad nim jest krzyż. Wszystko w jednej linii, mamy coś na kształt osi. Jest symetria, harmonia i piękno. Dostawienie tzw. stołu ofiarnego zaburza ład w prezbiterium i znosi oś. Relikwie w portatylu i Najświętszy Sakrament w tabernakulum schodzą na drugi plan, zostają więc zlekceważone, bo i jak to inaczej nazwać? Powie ktoś, że nie mam racji, bo w tzw. stołach ofiarnych również znajdują się relikwie i jest im oddawana cześć. Tak, zgoda. Czy jednak relikwie w portatylu umieszczonym w mensie kamiennego ołtarza odgrywają wówczas jakąkolwiek role? Należy odpowiedzieć, że nie... prawie zawsze zostają POMINIĘTE i NIE PAMIĘTA SIĘ o nich. Czy nie jest to oznaka lekceważenia? Odpowiedź jest tylko jedna - tak. Niestety, ale dawne ołtarze nierzadko służą za półki pod kwiaty lub tzw. dary z procesji. Dary z procesji powinny być przeznaczone wyłącznie do kultu Bożego. Nie wszystko nadaje się na taki dar. Jak traktować koszyk pełen dżemów, keczupu i soków? Czy to jest dar przeznaczony do kultu, do liturgii? Czy produkty spożywcze powinny tam się znaleźć? Czy nie jest to zatem kolejna oznaka lekceważenia ołtarza pańskiego? Jak traktować koszyk z jedzeniem postawiony na mensie z portatylem zawierającym relikwie świętych, nierzadko męczenników. Jak traktować postawiony na relikwiach keczup, czy doniczkę? Jeśli nie jest to lekceważenie, to czym to jest?

Drugie BEZPRAWIE nie było by możliwe bez pierwszego. Dostawienie stołu było niezbędne, aby księdza oderwać od STWÓRCY, a zwrócić ku stworzeniu. Dlaczego napisałem "oderwanie księdza"? Dawniej ksiądz podczas czynności liturgicznych skupiony był na Bogu. To co czynił z zasady kierowało jego uwagę właśnie na Stwórcę. Nawet ksiądz, który był nieuważny, niezdarny, niewprawny był inny, niż dzisiejsi księża. Tamten, choć wówczas najlichszy, dziś byłby najznamienitszy. Gdyby go przyrównać do współczesnego księdza, który byłby skoncentrowany, zręczny i wprawny, to i tak duchowością i charakterem przewyższałby go o głowę. Choć wątpię, że znajdzie się obecnie księdza, który posiadałby właśnie te cechy. Tym łatwiej byłoby wykazać przepaść zionącą pomiędzy jednymi, a drugimi. Czemu przewyższałby go charakterem? Liturgia kształtuje charakter księdza, który nieustannie ją sprawuje. Jeśli jest godna, podniosła, TEOCENTRYCZNA, to i w nim, choć byłby najlichszy, wyrobi w pewnym stopniu charakter odwzorowujący te właśnie aspekty. Jeśli liturgia ma charakter infantylny (niedojrzały), przyziemny, ANTROPOCENTRYCZNY (jak w nowej mszy), to jaki będzie ksiądz, który będzie w niej niejako zanurzony, poprzez codzienną swoją posługę? Odważ się i odpowiedz sobie: Czy nie będzie właśnie w pewnym stopniu niedojrzały, skupiony na tym co ze świata i troskający się bardziej o relacje między sobą, a ludźmi, zamiast wpierw między sobą a Bogiem?

Czemu przewyższałby go duchowo? Ksiądz choć lichy, a będący blisko Boga, świadom bycia niejako obserwowanym (Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy; Dz 17, 28), inny będzie od tego, który choć by i nie miał tych przywar, Boga mieć nie będzie. Powtarzam, że nie znajdzie się taki, co będzie miał szlachetny charakter i szlachetnie służbę Bożą spełniał, a nową tylko mszę odprawiał. O ile pierwsze jest pewne, ktoś może zapytać: Dlaczego nie będzie mieć Boga? Bóg za jego plecami, a ludzie przed nim. Pamięć ludzka zawodzi. Nieustannie musi być podtrzymywana. Człowiek słynie ze swych niewierności. Czy będzie pamiętał o Bogu, który jest z tyłu, czy o ludziach, których nieustannie widzi i nieustannie im uwagę swoją poświęca. Nie od razu, ale o Bogu zapomni. Dawniej był obraz ukrzyżowanego przy kanonie i wzrok ksiądz na krzyż podnosił. Dzisiaj obrazu nie ma, a wzrokiem miota się po ludzkich twarzach.

Jak o Bogu zapomni, wtedy jest pewne, że upadnie. Przez upadek księdza przyjdzie i upadek świeckich wiernych. Paradoks. Przecież to dla nich został odwrócony. Okazuje się zatem, że dla ich własnej zguby. Zamiast przynieść dobre owoce, nie tylko nie przyniesie żadnych, ale i zniszczy te, które rodziły się do tej pory. Jest napisane w Piśmie Świętym: Wszystko badajcie - co szlachetne zachowujcie (1 Tes 5, 21). Rzecz zbadaliśmy i dowiedzione zostało, że nie jest szlachetne utrzymywanie takiego stanu rzeczy, kiedy to w prezbiterium jest zarazem ołtarz i stół ofiarny. Dlaczego zatem księża zachowują to co nie szlachetne? Na to także jest odpowiedź w Piśmie Świętym. Oto i ona: Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, [ten] rozprasza (Mt 12, 30). Czy ten kto owoc niszczy jest z Boga? Czy jego czyny są czynami sprawiedliwego? Owocem jest wiara. Wiara jest łaską. To dar nadprzyrodzony. Niszczyć wiarę to znaczy walczyć z samym Bogiem, który tej łaski udziela. Niszczyć wiarę to znaczy to być dzieckiem złego.
22Cecylia
Freski nie pasują do stołu, a w zasadzie to stół nie pasuje do fresków.
____________________
*a może freski też nie pasują?
aberracja.
Quas Primas
Zgadzam się z Tobą i napiszę, że.... Jak bywałam na pielgrzymkach tradycjonalistów w Częstochowie i była tam odprawiana Msza Wszechczasów ( w Bazylice) to protestancki stół WYNOSZONO na czas Mszy. Widać z tego, że to zwykły stół, na którym można robić wszystko....Jest bez znaczenia!
-------------------------------------
Stonka Ziemniaczana 7 minuty temu
No ale .... ile jest ołtarzy w prezbiterium …More
Zgadzam się z Tobą i napiszę, że.... Jak bywałam na pielgrzymkach tradycjonalistów w Częstochowie i była tam odprawiana Msza Wszechczasów ( w Bazylice) to protestancki stół WYNOSZONO na czas Mszy. Widać z tego, że to zwykły stół, na którym można robić wszystko....Jest bez znaczenia!
-------------------------------------
Stonka Ziemniaczana 7 minuty temu
No ale .... ile jest ołtarzy w prezbiterium? Jeden stół i jeden ołtarz? Jakaś schizofrenia.
Wywalić ten stół z prezbiterium i o odprawić normalną mszę!
Oczywiście głos Stonki zostanie potraktowany jako ekstremalny. Ale czyż słowa Chrystusa nie były ekstremalne?
Quas Primas
Quel Piszesz jak zwariowany, więc nie można zrozumieć. Nie każ mi rozumieć twoich wypocin. Szkoda mojego czasu i zdrowia.
One more comment from Quas Primas
Quas Primas
Cytat, który przytoczyłeś napisał ewangelista, ale zgadzam się z Twoją wypowiedzią.(odpowiedzią)
---------------------------------
Piotr2000 teraz
@Quas Primas Coś co dawniej było normą, teraz jest okazjonalnie.
Msze swieta Wszechczasow uczyniono FOLKLOREM i ARCHAIZMEM !More
Cytat, który przytoczyłeś napisał ewangelista, ale zgadzam się z Twoją wypowiedzią.(odpowiedzią)
---------------------------------
Piotr2000 teraz

@Quas Primas Coś co dawniej było normą, teraz jest okazjonalnie.

Msze swieta Wszechczasow uczyniono FOLKLOREM i ARCHAIZMEM !
Ewangelista
@Piotr2000 Wraca. To kwestia czasu.
Piotr2000
@Quas Primas Coś co dawniej było normą, teraz jest okazjonalnie.
Msze swieta Wszechczasow uczyniono FOLKLOREM i ARCHAIZMEM !More
@Quas Primas Coś co dawniej było normą, teraz jest okazjonalnie.

Msze swieta Wszechczasow uczyniono FOLKLOREM i ARCHAIZMEM !
Ewangelista
@Piotr2000 - lepiej polubić materiał, niż mój komentarz.
Ewangelista
@Marny Apologeta Ciekawe czy będzie częściej.
Marny Apologeta
Wreszcie