06:16
Laudes in Pascha - Benedictus. Laudes húsvét ünnepéről az esztergomi rítus(változat) szerint 2010. április 10-én (Mátraverebély-Szentkút, Ferencesek Nagyboldogasszony-kegytemploma): Benedictus …More
Laudes in Pascha - Benedictus.

Laudes húsvét ünnepéről az esztergomi rítus(változat) szerint 2010. április 10-én (Mátraverebély-Szentkút, Ferencesek Nagyboldogasszony-kegytemploma): Benedictus responzóriummal, majd az imaórát záró könyörgés és verzusok.

Szent Mihály Laikus Káptalan,
Excellenciás és Főtisztelendő Varga Lajos váci segédpüspök úr részvételével
Officiáns: P. Kovács Ervin Gellért OPraem

Az elhangzó szövegek megtalálhatók a húsvéti zsolozsmásfüzet 33—35. oldalán.