Clicks528
hr.news

Biskupi zabranili sakramente

Biskupi su nametnuli stroga ograničenja na sakramente širom svijeta.

Pro-homoseksualni kardinali Cupich (Chicago) i Tobin (Newark) odredili su da je katolicima zabranjeno ulaziti u crkve i kapele, koje moraju biti zaključane.

Svi se sakramenti obustavljaju, s izuzetkom "ekstremno hitnih slučajeva." "Izuzetak" nisu vjenčanja, "neovisno o veličini grupe".

U Chicagu čak i hitno krštenje "zahtijeva dozvolu biskupa".

Bez obzira na to, katolici neće zaboraviti konačno načelo kanonskog prava, koje liberali često citiraju: "Dobrota duše (a ne tijela) treba biti vrhovni zakon".

Slika: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsLylprimtym