09:09
✞ Pokora sa páči Bohu Lk 14,25-33 - P O K O R A LITÁNIE POKORY (Tieto veľmi známe litánie sú modlitbou kardinála Marry del Val, 1865-1930) Ježiš, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma. Od túžby, aby si …More
✞ Pokora sa páči Bohu Lk 14,25-33

- P O K O R A
LITÁNIE POKORY
(Tieto veľmi známe litánie sú modlitbou kardinála Marry del Val, 1865-1930)
Ježiš, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma.
Od túžby, aby si ma vážili, osloboď ma Ježiš.
Od túžby, aby som bol vyvyšovaný, osloboď ma Ježiš.
Od túžby, aby som bol ctený a chválený, osloboď ma Ježiš.
Od túžby, aby som bol uprednosťovaný, osloboď ma Ježiš.
Od túžby, aby ma všetci príjmali, osloboď ma Ježiš.
Od strachu, že mnou budú opovrhovať, osloboď ma Ježiš.
Od strachu, že upadnem do zabudnutia, oslobodˇma Ježiš.
Od strachu z neúspechu, osloboď ma Ježiš.
Od strachu, že budem ponížený, osloboď ma Ježiš.
Od strachu, že nebudem prijatý, osloboď ma Ježiš.

Keď iní majú viac úspechu ako ja, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní viac príjmaní ako ja, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní viac milovaní ako ja, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní uprednosťovaní predo mnou, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Ježišu tichý a pokorný, pretvor moje srdce podľa srdca svojho.
evanjelizacia.eu