AmanDDa
31K
John_Rambo
👏 👏 👏
mkatana
Człowiek nawrócony jest w pełni świadomy, że wszystko na
tym świecie przemija. Mając tę świadomość jest w stanie
dostrzec właściwą hierarchię wartości według zamysłu samego
Boga.Wtedy widzi, że Panem wszelkiego stworzenia jest
Bóg i to On powinien być na pierwszym miejscu, bo wtedy
wszystko inne jest na swoim miejscu.
Anja39
👍