Kunegunda
Za wszystko co dobre i walke o Polskę , 😊 bardzo Panu dziękuję