dyk
Biden ve snaze ukázat genderovou rozmanitost své administrativy prohlásil, že “více než polovina žen v mé administrativě jsou ženy”.
Bidenova lékařská prohlídka byla "zástěrkou" - řekl bývalý lékař Bílého domu
Dva objasňujúce články:
Američané jsou připraveni vydržet půl roku, Rusové - věčnost (LCI TV vrací Francouze zpět do reality)
a
„Miliony obětí“ – Banderovci utopí Západ v krvi …More
Biden ve snaze ukázat genderovou rozmanitost své administrativy prohlásil, že “více než polovina žen v mé administrativě jsou ženy”.

Bidenova lékařská prohlídka byla "zástěrkou" - řekl bývalý lékař Bílého domu

Dva objasňujúce články:

Američané jsou připraveni vydržet půl roku, Rusové - věčnost (LCI TV vrací Francouze zpět do reality)

a

„Miliony obětí“ – Banderovci utopí Západ v krvi, jako to kdysi udělal Hitler - keď sa ukrajinčania pustia európou, tak to bude masaker!
David Michael Emeth
Strojový překlad textu z obrázku:
USO11107588B2
(12) Patent Spojených států amerických Ehrlich et al.
(54) METODY A SYSTÉMY STANOVENÍ PRIORIT LÉČBY,
OČKOVÁNÍ, TESTOVÁNÍ A/NEBO ČINNOSTÍ PŘI SOUČASNÉ OCHRANĚ
SOUKROMÍ JEDNOTLIVCŮ
(71) Přihlašovatelé: Gal Ehrlich, Ramat-Gan (IL); Maier Fenster, Petach-Tikva (IL)
(72) Vynálezci: Mgr: Gal Ehrlich, Ramat-Gan (1L): Maier Fenster, Petach-Tikva (IL).
(*) …More
Strojový překlad textu z obrázku:

USO11107588B2
(12) Patent Spojených států amerických Ehrlich et al.
(54) METODY A SYSTÉMY STANOVENÍ PRIORIT LÉČBY,
OČKOVÁNÍ, TESTOVÁNÍ A/NEBO ČINNOSTÍ PŘI SOUČASNÉ OCHRANĚ
SOUKROMÍ JEDNOTLIVCŮ
(71) Přihlašovatelé: Gal Ehrlich, Ramat-Gan (IL); Maier Fenster, Petach-Tikva (IL)
(72) Vynálezci: Mgr: Gal Ehrlich, Ramat-Gan (1L): Maier Fenster, Petach-Tikva (IL).
(*)
Oznámení:
S výhradou jakéhokoli vyloučení se doba platnosti tohoto patentu prodlužuje nebo upravuje podle 35 USC 154(b) o 0 dní.
(21) Číslo přihlášky: 17/n06,279
(22)
(65)
Podáno:
listopadu 2020
Údaje o předchozím zveřejnění
US 2021/0082583 A1 18. března 2021
Údaje o prioritě zahraniční přihlášky
(10) Číslo patentu: (45) Datum patentu: US
(56)
11 107 588 B2 31. srpna 2021
H04W 12/069; HO4W 4/80; GOGN 7/005; GOSB 21/02; GO7C 9/28; GO7C 9/22: GO6F 1/163; GO6F 3/14; GO9G S/36; (pokračování)
Citované odkazy
PATENTOVÉ DOKUMENTY USA
7 705 723 B2 8 645 538 B2
42010 Kahn et al. 2:2014 Pan
(Pokračování)
DALŠÍ PUBLIKACE
Zpráva o činnosti úřadu a rešerši ze dne 17. prosince 2020 Od (pokračování) Izraelského patentového úřadu Re. Přihláška č. 276648. (9 stran.)
Primární průzkumový pracovník-Anh V La
(57)
ABSTRAKT
Systém a metody anonymního výběru subjektů pro léčbu proti infekčnímu onemocnění způsobenému patogenem. Systém se skládá z více elektronických zařízení obsahujících instrukce pro generování ID a v blízkosti jiného takového elektronického zařízení jedno nebo obě elektronická zařízení vysílají/přijímají ID do/z druhého elektronického zařízení. Poté je na základě více takových přijatých ID vygenerováno skóre. Kromě toho se na základě informací přijatých ze serveru zobrazí subjektům příslušné pokyny k léčbě na základě přijatých ID.
(30)
11. srpna 2020 (IL) 11. srpna 2020 (IL) ... 1. září 2020
***************************************.
(51) Int. CI.
GO60 1O/00 GLGH SO8O
276648
27 76665 *****************************27O0
(IL) ............................277083
(2012.01) (2018.01)
intormace a skóre. Server obsahuje instrukce ,pro zasílání informací do většího počtu elektronických zařízení Tato patentová přihláška společnosti Pfizer byla schválena v srpnu 2012.
(Pokračování)
31. 2021 a je vůbec prvním patentem, který se objevuje
subjekt přenášející pat
n, na základě skóre o
v seznamu více než 18500 pro účely vzdáleného
vysledování kontaktů všech očkovaných hümanů po celém světě.
kteří budou nebo již jsou připojeni k "internetu".
věcí" pomocí kvantového spojení pulzujícími mikrovlnami.
frekvencí 2,4 gHz nebo vyšších z mobilních věží
a satelitů přímo na oxid grafenu, který se nachází v
tukových tkáních všech osob, které mají
smrtelného výstřelu.
David Michael Emeth
Hlavně tahle část je zajímavá:
"...a je vůbec prvním patentem, který se objevuje
subjekt přenášející pat
n, na základě skóre o
v seznamu více než 18500 pro účely vzdáleného
vysledování kontaktů všech očkovaných hümanů po celém světě.
kteří budou nebo již jsou připojeni k "internetu".
věcí" pomocí kvantového spojení pulzujícími mikrovlnami.
frekvencí 2,4 gHz nebo vyšších z mobilních věží …
More
Hlavně tahle část je zajímavá:
"...a je vůbec prvním patentem, který se objevuje
subjekt přenášející pat
n, na základě skóre o
v seznamu více než 18500 pro účely vzdáleného
vysledování kontaktů všech očkovaných hümanů po celém světě.
kteří budou nebo již jsou připojeni k "internetu".
věcí" pomocí kvantového spojení pulzujícími mikrovlnami.
frekvencí 2,4 gHz nebo vyšších z mobilních věží
a satelitů přímo na oxid grafenu, který se nachází v
tukových tkáních všech osob, které mají
smrtelného výstřelu."
David Novák
No, co čekat... Kdo se naočkoval, ten ukázal, že nemá vnitřní vedení, které by ho varovalo....
David Novák
Je zajímavé, že vedení RKC to naopak propagovalo.... Třeba František, že prý je to akt milosrdenství.... Další ukázka, komu ta církev zřejmě slouží
Hledač
No právě....propagovali i jiní tzv.duchovní. A lidem to pořád nějak nedochází.
David Novák
ano, je to smutné
KláraMarie
Pravověrná Církev, tak která naslouchá Slovu Božímu bez ohledu na časný prospěch je milovaná Nevěsta Kristova a nebude zničena, jen rozptýlena a vrací se do katakomb. Vatikán byl infiltrován služebníky šelmy. Nyní je nezbytné prosit o dar rozlišení, abychom se nenechali v ničem podvést, ale současně tak říkajíc nevylili dítě i s vaničkou.
Hledač
Problém je, že teď chtějí všechny vakcíny nahradit mRNA a ne všichni to ví.
Ten grafem je prý už i v některých lécích.
David Novák
KláraMárie V RKC existují slušní kněží, ale obecně vzato, být saanem, vytvořit RKC byl úžasný nápad