Bos016
2
Co katolik wiedzieć powinien- skarby pokory i ubóstwa ewangelicznego.

niewolnikmaryi.com/…powinien-7-skarby-pokory-i-ubostwa-ewangelicznego/

Co katolik wiedzieć powinien (7) – Skarby pokory, i ubóstwa Ewangelicznego.

Chociaż miłość własna człowieka wzdryga się na samo wspomnienie pokory i świat gardzi pokornymi, to jednak cnota pokory jest wielkim skarbem dla …
Jota-jotka
To też tak ogólnie m innymi dla tych co perfidnie mówili ,że w obozach też można się nawrócić .
Tam już pokory nie musiałeś się uczyć tam byłeś NIKIM ,ale był wyjątek MAJSYMILIAN MARIA KOLBE do którego w obozie zwrócono się PAN
Bos016
Stopnie cnoty św. pokory chrześcijańskiej są następujące:

1. Coraz gruntowniej wnikać w samego siebie.
2. Nisko o sobie trzymać, i nic nie mówić.
3. Krzywdy w milczeniu znosić.
4. Pożądać i szukać upokorzeń.
5. Cieszyć i dziękować P. Bogu za poniżenia i wzgardy.
6. Zachować roztropność w pokorze.

Środki do nabycia pokory następne są:

1. Modlitwa pokorna i gorliwa.
2. Głębokie o nędzy naszej …
More
Stopnie cnoty św. pokory chrześcijańskiej są następujące:

1. Coraz gruntowniej wnikać w samego siebie.
2. Nisko o sobie trzymać, i nic nie mówić.
3. Krzywdy w milczeniu znosić.
4. Pożądać i szukać upokorzeń.
5. Cieszyć i dziękować P. Bogu za poniżenia i wzgardy.
6. Zachować roztropność w pokorze.

Środki do nabycia pokory następne są:

1. Modlitwa pokorna i gorliwa.
2. Głębokie o nędzy naszej przekonanie.
3. Gruntowne rozpamiętywanie smutnych następstw pychy.
4. Wielka nad sobą czujność.
5. Naśladowanie życia Jezusa Chrystusa.