Slovenskí katolíci píšu prezidentke a premiérovi list o ignorovaní tradičnej rodiny. Progresívnu prezidentku žiadajú už nekandidovať a premiéra konať

Slovenskí katolíci píšu prezidentke a premiérovi list o ignorovaní tradičnej rodiny. Progresívnu prezidentku žiadajú už nekandidovať a premiéra konať

Ignorovanie tradičnej rodiny

Pani prezidentke a pánovi premiérovi sme poslali list, v ktorom kritizujeme ich ignorovanie aktivity HRDÍ NA RODINU na podporu tradičnej rodiny, ktorá sa konala v Bratislave 23. júla 2022. Tradičná rodina si nezaslúži podporu?

Vážená pani prezidentka, vážený pán premiér,
pred voľbami ste sa prezentovali ako veriaci a sľubovali ste podporovať rodiny. A voliči Vám uverili, dali Vám svoj hlas a zvolili Vás. Takmer každý z 5 miliónov občanov Slovenska je spätý s rodinou: s tou, v ktorej vyrastal, alebo s tou, ktorú si sám založil. Mnohé spoločenské zriadenia sa držia overeného hesla: „Rodina je základ spoločnosti.“ Áno, tradičná rodina, ktorá prežila tisícročia. Práve takáto rodina je dôvodom na hrdosť (PRIDE).

Aj Ústava SR, ktorú dnes z Božej vôle máte (prostredníctvom voličov) dodržiavať a napĺňať, sa práve 30 rokov explicitne opiera o tento základ: jednak v preambule „My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie…, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy…“ a hlavne v Článku 41 aktualizovanom v roku 2014 : „Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona.“

V súlade s týmito piliermi našej ústavy sa v sobotu konal nekomerčný nadstranícky pochod Hrdí na rodinu. Neprekvapilo nás, že súkromné médiá sprofanovaných a zahraničných vlastníkov túto prorodinnú akciu nepropagovali a pozývali len na paralelné podujatie proti rodine – GayPride (Pýcha homosexuálov). Bolo však pre nás veľkým sklamaním, že jedinými ústavnými predstaviteľmi, ktorí podporili prorodinné zhromaždenie boli len príslušný minister Milan Krajniak (Sme rodina) a ombudsman pre deti Jozef Mikloško.

Slovenskí katolíci, ktorých je podľa najnovšieho sčítania obyvateľov na Slovensku vyše 60%, však určite nečakali, že prezidentka „všetkých občanov“ naopak priamo a verejne podporí protiústavnú a protikresťanskú prehliadku nehanebnosti, oplzlosti a dekadencie. Ako inak nazvať akciu, kde sa na verejnom priestranstve za bieleho dňa vystavujú 30-centimetrové penisy pred okoloidúcimi škôlkármi? (pozri príloha od neanonymného autora)??

Ste matka – ako by ste sa cítili, keby ste na sobotňajšej prechádzke s Vašimi dcérami zablúdili na takéto miesto? Akými otázkami by Vás asi zasypali? Ako by sa cítili?

Ste právnička – pri pozeraní nechutných záberov z akcie Vám naozaj svedomie a profesionálna česť nepripomenuli pojmy ako „vzbudzovanie verejného pohoršenia“ či „ohrozovanie mravnej výchovy mládeže“?

Je nepochopiteľné, že z postu najvyššej štátnej autority ste sa zastali aktivít zjavne smerujúcich k deštrukcii ľudskej spoločnosti slovami: „Ste tu doma a problém nie je s vami, ale s tými, ktorí si z vás robia terč na naplnenie svojich politických cieľov. Slovensko potrebuje aj váš talent a hodnoty, ktoré tvoríte.“
Naozaj „Spoločnosti, ktoré najlepšie pracujú so svojou rozmanitosťou najlepšie odolávajú krízam“? Práve bezbožné pomery a nemorálnosti v rímskom impériu sa pred jeho pádom veľmi podobali tým, čo sa k nám netolerantne a nedočkavo tlačia spoza našich hraníc – finančne i komparzom. Ani prítomnosť superstar a progresívnych politikov na pompéznej prehliadke zvrhlosti nedokáže prehlušiť Božie varovanie o osude zhýralých miest Sodoma a Gomora, ktoré „náhodou“ bolo predmetom kázní práve v nedeľu po Gay-pochode pyšných homosexuálov a lesbičiek.

Veľmi hlasné je mlčanie „kresťanského“ premiéra v tejto – pre kresťana tak jednoznačnej a nanajvýš dôležitej situácii. Pán predseda vlády, načo je národu a štátu Vaše predvolebné kresťanstvo, keď ho deklarujete iba prázdnymi frázami, necháte svojho vicepremiéra verejne ocajchovať štátne ministerstvo (ukradnutou) vlajkou dekadencie a dokonca vlastného poslanca parlamentu zastrašujete, aby stiahol svoj návrh zákona o ochrane štátnych budov pred takýmto verejným zneuctením a dobytím cudzou ideológiou?

V našej spoločnosti prebieha životne dôležitý boj, ktorého súčasťou je zápas o rodinu. Ak prirodzená rodina prehrá, bude to mať zas katastrofálne celospoločenské dôsledky. Pre krajinu je mimoriadne nebezpečné, ak v takejto vážnej dobe stojí na jej čele prezidentka, ktorá sa ani po 3 rokoch vo funkcii nedokázala vzdať svojej úzkej progresívnej príslušnosti. Uvedomuje si to už aj nadpolovičná väčšina voličov, čoho dôkazom je ostatný prieskum: dôveryhodnosť prezidentky už klesla na 40%. Kresťanský premiér by v tejto situácii určite nedovolil svojmu ministrovi vnútra predložiť do parlamentu novelizáciu Ústavy SR, ktorá práve takejto prezidentke má dokonca predĺžiť súčasný mandát o ďalšie 3 mesiace.

Dovoľujeme si Vás preto zároveň informovať, že pre Slovenských katolíkov, OZ je Vaša opätovná kandidatúra zbytočná, lebo hlasy našich členov, sympatizantov a ich rodín nedostanete. Ak sa nedokážete zastať hodnôt, na ktorých naša civilizácia vyrástla a ktoré sú nevyhnutné pre prežitie spoločnosti, nie ste hodní svojich pozícií.

SLOVENSKÍ KATOLÍCI, o.z.

Slovenskí katolíci píšu prezidentke a premiérovi list o ignorovaní tradičnej rodiny. Progresívnu prezidentku žiadajú už nekandidovať a premiéra konať
Marieta Ria shares this
258
IGNORANCIA RODINY - Slovenskí katolíci píšu prezidentke a premiérovi list
Peter(skala)
Dovoľujeme si Vás (Heger) preto zároveň informovať, že pre Slovenských katolíkov, OZ je Vaša opätovná kandidatúra zbytočná, lebo hlasy našich členov, sympatizantov a ich rodín nedostanete. Ak sa nedokážete zastať hodnôt, na ktorých naša civilizácia vyrástla a ktoré sú nevyhnutné pre prežitie spoločnosti, nie ste hodní svojich pozícií.
👏👏👏
tak, tak, už dávno "nie je hodný..."More
Dovoľujeme si Vás (Heger) preto zároveň informovať, že pre Slovenských katolíkov, OZ je Vaša opätovná kandidatúra zbytočná, lebo hlasy našich členov, sympatizantov a ich rodín nedostanete. Ak sa nedokážete zastať hodnôt, na ktorých naša civilizácia vyrástla a ktoré sú nevyhnutné pre prežitie spoločnosti, nie ste hodní svojich pozícií.
👏👏👏

tak, tak, už dávno "nie je hodný..."
dominikguzman
Dá sa k tomuto občianskemu združeniu pridať? Nenašiel som žiadnu ich stránku, ani kontakt, len odkazy na rôzne listy.
Peter(skala)
Kto by mal záujem byť ešte podpísaný pod toto stanovisko, nech nás kontaktuje na mailovej adrese: info@slovenskikatolici.sk
Peter(skala)
dominikguzman
Ďakujem Peter.
dominikguzman
Ale na stránke pri tom liste neuvádzajú adresu, v prípade záujmu o podpis.
Peter(skala)
Maš pravdu, to bolo pri inom članku, ale možno na to zabudli a tiež som si všimol, že v kategorii "Výzvy ..." maju len ten jeden članok. Snad to prehodnotia a upravia.
dominikguzman
Ono by to mohli dať ku každej výzve, veď čím viac ľudí to podpíše, tým väčšia sila. Aby sa dalo najavo, že tu sme, a čo jednoznačne odmietame. Vidím to ako dobrú iniciatívu, len škoda, že nedávajú tú možnosť všade.
dominikguzman
Treba sa už dnes vážne vzoprieť a tvrdo postaviť na odpor, nech sa deje čo sa deje, a hlavne dať pocítiť aj podporu biskupom zo strany laikov, aby ako pastieri sa nebáli postaviť na čelo, aby to nevyzeralo tak, že laici a duchovní sa nejako dištancujú navzájom. Treba utvoriť silný a jednotný front.