KONFEDERACJA WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ>,
" Apostaci i faryzeusze wszystkich krajów synagogi szatana - łączcie się ! "