Clicks37
tr.news

Vatikan: Pachamama'ların Yüzme Dersi "Hırsızlık"

Sinod’un 21 Ekim tarihli basın toplantısında konuşmacı olarak yer alan Vatikan İletişim Dairesi Başkanı Paolo Ruffini, Pachamama putlarının Tiber'de yüzmesinin “hırsızlık” olayı olduğunu söyledi (aşağıdaki video).

Putların, Traspontina'daki Santa Maria alınmasını “kabadayılık gösterisi olduğunu ve herkesin daima desteklemesi gereken özel diyaloğa karşı bir hareket” olarak adlandırdı.

"Diyalog", Francis'in bulduğu, aynı düşünceye sahip olan Katoliklik karşıtı kişiler arasındaki konuşmaları ifade eden bir şifredir.

Ruffini yine söz konusu putların “yaşamı, doğurganlığı, toprak anayı” temsil ettiğini iddia etti. Kilise'de “yaşam” İsa Mesih, "doğurganlık" Kutsal Ruh tarafından temsil edilirken, “toprak ana” ise Hristiyanlık karşıtı bir kavramdır.

Sinod'un Bilgi Komisyonu Sekreteri Peder Giacomo Costa S.J, Pachamama'nın putlarının “çok fazla vurgulanmaması gerektiği” konusunda ısrar etti. Onları “anlamsız” olarak nitelendirdi, ancak Sinod'da neden yer aldıklarını açıklamadı.

#newsYwcnviaegb