Rosllynn
Otázka je, kam se schovat.
karmelitka2
do Boží náruče, tam je bezpečí..
dyk
Tak, ako Izrael niesol Archu a v nej to, čo pochádzalo od Boha Tabule s prikázaniami, tak aj teraz, každý Kresťan Katolik, nesie vo svojej mysli, vo svojom srdci a v Ruženci tiež Archu Zmluvy - Pannu Máriu, ktorá je Príbytkom Trojjediného Boha všade tam, kde príde. Táto Archa je Archou Výťazstva nad všetkým, čo sa chce rovnať Bohu a byť Bohom.
dyk
Check out “Sestričky z Ružinova” from Lolko Bolko on Vimeo.

The video is available for your viewing pleasure at vimeo.com/505347865

https://vimeo.com.
mariamilucka
ľubica
to posolstvo nie je od M.Božej Bolestnej.... čo su to prosím vás za slová...aby vám bolo dobre na zemi???? toto si myslíte že naozaj povedala Sedembolestná, ktorá vie že ako národ budeme velmi velmi trpieť!!!! zriekam sa takejto matky..
Posolstvo Panny Márie: Časy predpovedané vo Fatime už nastali, nikto nebude môcť povedať, že som nevarovala. Modlite sa za Cirkev, lebo je blízko zničenia, …More
to posolstvo nie je od M.Božej Bolestnej.... čo su to prosím vás za slová...aby vám bolo dobre na zemi???? toto si myslíte že naozaj povedala Sedembolestná, ktorá vie že ako národ budeme velmi velmi trpieť!!!! zriekam sa takejto matky..
Posolstvo Panny Márie: Časy predpovedané vo Fatime už nastali, nikto nebude môcť povedať, že som nevarovala. Modlite sa za Cirkev, lebo je blízko zničenia, modlite sa za Taliansko, lebo bude oplakávať svojich mŕtvych
Peter(skala)
"Buďte radostnými nositeľmi pokoja a lásky, aby vám bolo dobre na zemi. "

🤗😇

Dt 28,1 (KAT) Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.
2 (KAT) Na teba sa znesú a k tebe dôjdu všetky tieto požehnania, ak budeš počúvať jeho príkazy.
3 (KAT) Budeš požehnaný…More
"Buďte radostnými nositeľmi pokoja a lásky, aby vám bolo dobre na zemi. "

🤗😇

Dt 28,1 (KAT) Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.
2 (KAT) Na teba sa znesú a k tebe dôjdu všetky tieto požehnania, ak budeš počúvať jeho príkazy.
3 (KAT) Budeš požehnaný v meste, budeš požehnaný na poli.
4 (KAT) Požehnaný bude plod tvojho života, plod tvojej zeme a plod tvojho dobytka, stáda tvojho dobytka a čriedy tvojich oviec.
5 (KAT) Požehnané budú tvoje humná a tvoje sýpky.
6 (KAT) Požehnaný budeš, či budeš vchádzať alebo vychádzať.
7 (KAT) Pán dá padnúť pred tebou tvojim nepriateľom, čo sa postavia proti tebe; jednou cestou pôjdu proti tebe, ale siedmimi (cestami) budú pred tebou utekať.
8 (KAT) Pán zošle požehnanie na tvoje zásobárne a na všetky práce tvojich rúk a požehná ťa v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh.
9 (KAT) Pán si ťa postaví za svätý ľud, ako ti prisahal, ak zachováš prikázania Pána, svojho Boha, a ak budeš kráčať po jeho cestách.
10 (KAT) Vtedy všetky národy zeme uvidia, že sa nad tebou vzýva meno Pánovo, a budú sa ťa báť.
11 (KAT) Pán ti poskytne hojnosť všetkého dobrého plodu tvojho života, plodu tvojho dobytka a plodu tvojej zeme, o ktorej prisahal tvojim otcom, že ti ju dá.
12 (KAT) Pán otvorí svoju najlepšiu pokladnicu, nebo, aby dal na svoj čas dážď tvojej krajine, a požehná všetky práce tvojich rúk. Ty budeš požičiavať mnohým národom, ale ty si od nikoho požičiavať nebudeš.
13 (KAT) Pán teba ustanoví za hlavu, nie za chvost, a vždy budeš hore, a nie dolu, ak budeš počúvať príkazy Pána, svojho Boha, ktoré ti dnes nariaďujem, a ak ich budeš zachovávať a plniť,
14 (KAT) a neodchýliš sa od nich ani napravo, ani naľavo, ak nepôjdeš za cudzími bohmi, ani ich nebudeš uctievať.
15 (KAT) Ale ak nebudeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, aby si zachovával a uskutočňoval všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti ja dnes ukladám, doľahnú na teba tieto kliatby a dochytia ťa.
ľubica
fíha, tvoj pravý domov je na zemi?Scenár, z ktorého mrazí.
Janko333
Panna Mária v posolstvach i keď hovorí kríži vždy hovorí o radosti. Zachovať pokoj v kríži je možné len ak sa modlíš, keď sa modlíš pochopíš aj kríž. Zamysli sa slovami Panny Márie - Drahé deti! V tomto čase vás pozývam k modlitbe, pôstu a zriekaniu, aby ste boli pevnejší vo viere. (bez modlitby a pôstu nemáš silu)Toto je čas prebúdzania a znovuzrodenia. (znovuzrodenia t.j. obrátenia) Ako …More
Panna Mária v posolstvach i keď hovorí kríži vždy hovorí o radosti. Zachovať pokoj v kríži je možné len ak sa modlíš, keď sa modlíš pochopíš aj kríž. Zamysli sa slovami Panny Márie - Drahé deti! V tomto čase vás pozývam k modlitbe, pôstu a zriekaniu, aby ste boli pevnejší vo viere. (bez modlitby a pôstu nemáš silu)Toto je čas prebúdzania a znovuzrodenia. (znovuzrodenia t.j. obrátenia) Ako príroda, ktorá sa dáva, aj vy, deti moje, rozmýšľajte, koľko ste prijali. Buďte radostnými nositeľmi pokoja a lásky, aby vám bolo dobre na zemi. (dobre na zemi neznamená mať na zemi raj ale Boží pokoj) Túžte po nebi, v nebi niet smútku ani nenávisti. (ak príjmaš kríž Boh ti dá silu a pokoj) Preto, deti moje, znovu sa rozhodnite pre obrátenie a nech svätosť zavládne vo vašich životoch. (aby sme to dokázali je potrebné každodenné obrátenie, byť svedkami radostnej zvesti i v kríži. Len nás Boh požehná a dá nám všetko, čo od neho vo viere žiadame. Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky nenunesieš.“ - Ján Pavol II. Panna Mária nenúti ale pozýva, preto vždy na konci posolstva povie, ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
Peter(skala)
Perfektnééééé 😇😍😊🤗
Janko333
Diablovi sa čas kráti, už končí! Nenávidí nás zvlášť Matku Božiu. Diabol ”rozdeľovač„ chce nás rozdeliť, nám ale Božiu radosť nezobere! Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Kto je proti nám, keď je Boh za nás? keď Boh stojí na našej strane? Toto je nezvratná istota kresťana. Máme absolútnu istotu, že žiadna sila, žiadna mocnosť ani kniežatstvo a panstvo – hoci sú veľmi silné – nás nemôžu …More
Diablovi sa čas kráti, už končí! Nenávidí nás zvlášť Matku Božiu. Diabol ”rozdeľovač„ chce nás rozdeliť, nám ale Božiu radosť nezobere! Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Kto je proti nám, keď je Boh za nás? keď Boh stojí na našej strane? Toto je nezvratná istota kresťana. Máme absolútnu istotu, že žiadna sila, žiadna mocnosť ani kniežatstvo a panstvo – hoci sú veľmi silné – nás nemôžu zničiť.

Našou zbraňou v útoku i v obrane je dobré svedomie pred Pánom Bohom i pred ľuďmi. Stojíme verne pri Pánu Bohu, už či nás za to oslavujú, alebo nám nadávajú, či nám veria, alebo hovoria o nás, že sme podvodníci. Sme neznámi, a predsa o nás všetci vedia. Každý deň sa nad nami vznáša smrť, ale nikdy sme nežili plnšie. Bili ma až na smrť, a predsa ma nezabili. Stále nám hádžu polená pod nohy, ale o radosť nás tým nepripravia.

V Duchu Svätom, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v Božej moci; zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, slávou aj potupou, zlou aj dobrou povesťou; ako zvodcovia, ale pravdiví, ako neznámi, a predsa dobre známi, akoby zomierajúci, a hľa, žijeme, ako trestaní, ale nie usmrtení, akoby smutní, no vždy sa radujeme, Sme chudobní, a predsa rozdávame poklady nesmiernej ceny, akoby sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí. Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo trpezlivosti, v súženiach, v núdzi, v úzkostiach, vo väzeniach.

Boh má posledné slovo! Diabol dobre vie, že bojuje bitku, ktorú už prehral!
ľubica
Janko333, podla p. Lašúta z Turzovky, budeme veľmi veľmi trpieť.... tie koncentráky Scenár, z ktorého mrazí. sú len pre verných, ostatní sa rozutekajú ako na Kalvárii, ako ked sa začínala Krížová cesta Pána Ježiša.... rozutekaju sa k vakcínam ako k spáse, lebo ich k tomu vyzývajú tí,ktorí zvetrali a oni hlúpe ovce nevedia rozlíšiť či to čo produkujú biskupi je sol..... soľ predsa chráni! proti …More
Janko333, podla p. Lašúta z Turzovky, budeme veľmi veľmi trpieť.... tie koncentráky Scenár, z ktorého mrazí. sú len pre verných, ostatní sa rozutekajú ako na Kalvárii, ako ked sa začínala Krížová cesta Pána Ježiša.... rozutekaju sa k vakcínam ako k spáse, lebo ich k tomu vyzývajú tí,ktorí zvetrali a oni hlúpe ovce nevedia rozlíšiť či to čo produkujú biskupi je sol..... soľ predsa chráni! proti zahnívaniu a rozkladu, sol predsa konzervuje, aby vydržala potravina čo najdlhšie v povodnom stave!!!
Su páni v KBS solou? očividne nie! Nie sú už ničím čo ochranuje, sú najomníkmi, ktorí utekaju ked vidia vlkov!!! a vlci už slintajú a zavíjajú.... obchádzajú Slovákov ako svorka podvodníckych klamárov vo vláde!!! Hnus! Ja sa čudujem, že Boh nás za toto odpadlíctvo už dávno nepotrestal a ešte viac!!! vdaka Bohu za zatvorené kostoly! že sa neznesväcuje Eucharistia!!! Vdaka!!!
ľubica
...do neba volajúci hriech SK hierarchov,ktorí sa spriahli so svetom a uvalili tak bič na zasvatených i laikov a to už od 6 mája, kedy nariadili SP uprednostnene do rúk, koncom októbra výzvami k testovaniu veriacich a do tretice koncom roka ked dali zelenú vakcinácii z potratených plodov a meniacich RNA!
Možte sa modliť koľko len chcete ružencov a vyzývať k nim ludí, ak nepristúpite k lutovaniu …More
...do neba volajúci hriech SK hierarchov,ktorí sa spriahli so svetom a uvalili tak bič na zasvatených i laikov a to už od 6 mája, kedy nariadili SP uprednostnene do rúk, koncom októbra výzvami k testovaniu veriacich a do tretice koncom roka ked dali zelenú vakcinácii z potratených plodov a meniacich RNA!
Možte sa modliť koľko len chcete ružencov a vyzývať k nim ludí, ak nepristúpite k lutovaniu hriechov znesvatenia Eucharistie počas podávania a prijímania Eucharistie na Slovensku. ak nepristupite k odznesvateniu kostolov, vážení biskupi, lebo len vám dal Boh takúto moc!... Boh nemá dovod sa k vám milostivo obrátit ! Ninivčania posluchli výzvu : ešte 40dní a mesto bude zničené.. ktoru im adresoval Boh skrze proroka Jonáša....a vzdali sa hriechu! Oplakávali to 40 dní všetci! boháči i chudáci, majetní a biedni, vysokopostavení vladari i obyčajní ludia ... vyznávali svoje hriechy, lebo ich spoznali a prišli nato že tieto hriechy sú brzdou Božieho požehnania a hrozbou jeho hnevu!!! Kiežby sa aj našim biskupom otvorili oči srdca a spoznali ohavnosť hriechu ich mätúceho svojvolného nariadenia podávať SP na ruku, hriechu propagacie lživého a pochybného testovania AgTestami, PCR testami, ktorými sa rozšírila ešte viacej corona,,,, i vakcinácie zasahujucej do DNA z potratených plodov!!!
One more comment from ľubica
Janko333
Pre Boží ľud je dopredu jasné, kto je víťaz. Diabol sa kresťana ktorý sa modlí bojí! Diabol zvádza so mnou boj, ktorý je mu prehratý! Bojí sa Matky Kristovej. Útočí na všetko, čo je Mariánske, Oni šíria strach a my máme nádej a radosť. Ježiš Kristus už zvíťazil! Diabol dobre vie, že bojuje bitku, ktorú už prehral! Je teraz na nás na akú stranu sa pridáme. Pre Boží ľud je dopredu jasné, kto je …More
Pre Boží ľud je dopredu jasné, kto je víťaz. Diabol sa kresťana ktorý sa modlí bojí! Diabol zvádza so mnou boj, ktorý je mu prehratý! Bojí sa Matky Kristovej. Útočí na všetko, čo je Mariánske, Oni šíria strach a my máme nádej a radosť. Ježiš Kristus už zvíťazil! Diabol dobre vie, že bojuje bitku, ktorú už prehral! Je teraz na nás na akú stranu sa pridáme. Pre Boží ľud je dopredu jasné, kto je víťaz. Ale treba sa modliť! Pamätajte, že diabol zúrivý pes priviazaný na dlhej reťazi diabol, obchádza ako lev a hľadá, koho by zožral. Ježiš prichádza nájde ťa pripraveného? Modli sa, kým je ešte čas, aby si neprecitol s hrôzou. Niet sa čoho obávať, všetko má pod kontrolou! Preto bdejte na modlitbách! Peklo je prázdne a všetci diabli sú tu, modlite sa! Katolický kněz odhaluje podvodnou pandemii. Neberte si vakcínu, zabije vás. Svůj život dáváte do rukou lidí, kteří jsou známými masovými vrahy.Toto jsou lidé, oproti nimž Adolf Hitler vypadá jako ministrant. Oni, chtějí nás vzít s sebou do pekla, chtějí, abychom milovali zlo jako oni, jsou to pedofilové v nejhorším slova smyslu. Chtějí, aby každý byl zvrhlík, chtějí, aby byli všichni zapojeni a zlí, chtějí, aby se všichni podíleli na zabití sama sebe, proto chtějí, abyste se dusili až k smrti tím, že na obličeji nosíte plínu. A armáda ve Spojených státech oznámila, že může naočkovat všechny v zemi během 24 hodin. Bylo jim Donaldem Trumpem řečeno, že se na to mají připravit. Nebyl to Joe Biden, nicméně oba zavelí, jakmile se dostanou k moci. Pokud jeden z nich nekonvertuje, myslím, že jeden by mohl konvertovat, Donald Trump. Ten druhý, myslím, že už dávno duši ztratil, pokud ještě nějakou má. Odříkávejte své modlitby, ale buďte nyní prozíraví, protože věci se zhorší a nepředstírejte, že se nic neděje. Připravte se. Viac tu:

Katolický kněz odhaluje podvodnou pandemii.
otevrisvoumysl.cz/…z-odhaluje-podvodnou-pandemii/

Toto nás asi očakáva aj na Slovensku
Toto nás asi očakáva aj na Slovensku

Lockdown je dielom satana a luxus pre bohatých
Lockdown je dielom satana a luxus pre bohatých - Lockdown is the work of satan! COVID-19.
Vakcíny z potratených detí - Dr. René Balák Vakcíny z potratených detí - Dr. René Balák PhD je expertom na bioetické limity v biomedicínskom a zdravotníckom práve.
Děsivé křeče ženy z Louisiany po očkování na Covid -19 rumble.com/…iany-po-okovn-na-covid-19.html
Toto VIDEO by mali vidieť všetci PRO-vakcinári: 6 dní v kŕčoch po očkovaní na COVID 19
aeronet.cz/…azem-toho-jak-nebezpecne-muze/
Zdravotní sestře z Nashville ochrnula polovina obličeje 3 dny po očkování vakcínou Pfizer
Zdravotní sestře z Nashville ochrnula polovina obličeje 3 dny po očkování vakcínou Pfi*er

blog.hlavnespravy.sk/…-hoci-stale-financuje-potraty/

Strašné vraždění. Katolický kněz z USA ví, o čem mluví:53 mrtvých na Gibraltaru za 10 dní po očkování na COVID-19.

Jedenáct mrtvých ze 40 očkovaných v domově důchodců u Bodamského jezera
cz24.news/…-duchodcu-u-bodamskeho-jezera/
Svědectví pracovníka pečovatelského domu: Naši pacienti po očkování padají jako mouchy. 14 mrtvých po pár týdnech.
Svědectví pracovníka pečovatelského domu: Naši pacienti po očkování padají jako mouchy. 14 mrtvých po pár týdnech.
Cestování začalo připomínat převoz trestanců - Otisky prstů obyvatelstva už globalisté mají díky zavedení biometrických pasů po 11. září 2001 kvůli teroristické hrozbě. Teď sbírají od obyvatelstva pro změnu vzorky DNA z nosohltanu kvůli virové hrozbě?
Někteří obvodní lékaři zavřeli své ordinace, aby nemuseli přicházet do kontaktu s pacienty v době virové krize
Doktoři odmítající ošetřit pacienta kvůli tomu, že není testovaný, musí být vyloučeni z lékařské komory! Porušují Hippokratovu přísahu
aeronet.cz/…ek-se-musi-nadale-chovat-jako/
MUDr. Ján Lakota, CSc. z virologického ústavu SAV, bývalý primár z národného onkologického ústavu BA
youtube.com/watch?v=-fu9Y1DW7hE&t=258s
youtube.com/watch?v=CytfFbry9bQ&t=3s
Naliehavé varovanie – Vakcína proti korone zasiahne do DNA! Naliehavé varovanie – Vakcína proti korone zasiahne do DNA! [/post/7jgrqTiP41Jr3Uwwp7DXdQccn]
Globalisti jeden z nich Klaus Schwab povedal chce veľký reštart Svetového
hospodárskeho ktorý hodlá zmeniť všetko, čo robíme,svet, v ktorom
nebudete nič vlastniť, ale budete šťastný, keď budete nosiť handry na
tvári, dáte sa očkovať a vám zavedú mikročip. Klaus Schwab, zakladateľ a
predseda Svetového hospodárskeho fóra a otvorene vyhlásili, že
zneužívajú súčasnú pandémiu k tomu, aby toto všetko zaviedli.
lifenews.sk/…dy-je-klaus-schwab-panom-sveta

youtube.com/…v=5Z6jtwYBQ6A&feature=emb_logo

youtube.com/watch?v=qAEjmp5e67U
Soport
Jak se satan může bát nějakej "matky", když on sám je onou "matkou" vydávajíc se tak za anděla světla, vy římští hlupáci!
apredsasatoci
Satan sa boji každého cloveka, ktorý má Ducha Svätého.
Obrana katolíckej Cirkvi
Trafená hus zagágala. Toto video satana veľmi nahnevalo, už sú aj prvé ohlášky. Nadávaš katolíkom do hlupákov? Toto robí aj satan. Kto svojmu bratovi povie »Ty bohapustý blázon,« pôjde do pekelného ohňa. Panna Mária bola najbližšie Ježišovi lebo ho ako Matka najviac milovala, preto sa Panny Márie satan najviac bojí. Čo povedal Anjel keď prišiel k Matke Božej? Povedal„Zdravas’, milosti plná, …More
Trafená hus zagágala. Toto video satana veľmi nahnevalo, už sú aj prvé ohlášky. Nadávaš katolíkom do hlupákov? Toto robí aj satan. Kto svojmu bratovi povie »Ty bohapustý blázon,« pôjde do pekelného ohňa. Panna Mária bola najbližšie Ježišovi lebo ho ako Matka najviac milovala, preto sa Panny Márie satan najviac bojí. Čo povedal Anjel keď prišiel k Matke Božej? Povedal„Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Viete čo znamená milosti plná? Taký človek je len jeden Panna Mária !!! Sektári, čítate bibliu a toto neviete? Bibliu poznáte tak ako satan, cituje z nej len aby útočil. Ty si ver čomu chceš ale katolíkov nepotupuj, za nadávky ťa Boh nepochváli.
mariamilucka
Áno, satan sa boji každého človeka, ktorý má Ducha Svätého, ale Panna Mária bola milostiplná - plná ducha svätého! Panna Mária je prostrednicou všetkých milostí. Preto sa Matky Božej satan najviac bojí.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Poprosím zmazať primitíva a sektára soporta a blokovať aj všetkých takých ľudí !
Obrana katolíckej Cirkvi
Sektári počujte, čítate bibliu a toto neviete? Čo povedal Anjel keď prišiel k Matke Božej? Povedal„Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Viete čo znamená milosti plná? Taký človek je len jeden Panna Mária !!! Sektári, čítate bibliu a toto neviete? Bibliu poznáte …More
Sektári počujte, čítate bibliu a toto neviete? Čo povedal Anjel keď prišiel k Matke Božej? Povedal„Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Viete čo znamená milosti plná? Taký človek je len jeden Panna Mária !!! Sektári, čítate bibliu a toto neviete? Bibliu poznáte tak ako satan, cituje z nej len aby útočil.
Peter(skala)
zablokovať, pokušitela Soporta
Otakar Holzmann
Panna Maria zvítězila a i nadále vítězí nad satanem. Jak? Mocí Krista, Syna Božího i jejího. Podnětem k rozjímání této skutečnosti budiž teologický text velkého obránce katolické víry sv. Petra Kanisia (+1597) zejména o významném verši z Písma: "Ona ti rozdrtí hlavu" (Gn 3,15). V hebrejském textu na tomto místě nestojí ipsa („ona"), nýbrž ipsum („ono"). Poněvadž to slovo stojí bez samohláskové…More
Panna Maria zvítězila a i nadále vítězí nad satanem. Jak? Mocí Krista, Syna Božího i jejího. Podnětem k rozjímání této skutečnosti budiž teologický text velkého obránce katolické víry sv. Petra Kanisia (+1597) zejména o významném verši z Písma: "Ona ti rozdrtí hlavu" (Gn 3,15). V hebrejském textu na tomto místě nestojí ipsa („ona"), nýbrž ipsum („ono"). Poněvadž to slovo stojí bez samohláskového označení, může znamenat jak mužský, tak ženský rod. Maria však přemohla ďábla skrze svého Syna, kterého porodila a který přemohl ďábla.
Fulbert, biskup ze Chartres, praví: „Maria rozdrtila hlavu hada, poněvadž přemohla hlavní pokušení ďábla. Maria ho rozdrtila svým panenstvím a pokorou, kterou uhasila pýchu ducha a žádostivost těla. Ona rozdrtila moc satana, jeho vychytralost, pozemskou moudrost, chudobu ducha. Když hadovi usekneme ocas, uteče. Když mu však usekneme hlavu, je s ním konec." Když toto místo takto vykládáme o Marii, můžeme je také vyložit o svatých, neboť i oni zvítězili nad světem, ďáblem a tělem.

. Maria byla silnější než všichni andělé, poněvadž porodila Toho, který je silou Otce, Pána všech mocností, Krista Krále. Jí se ďábel obzvlášť bojí, je pro něj tak hrozná, jako spořádaný válečný šik (Pís 6,10), zvláště proto, poněvadž silou své pokory zničila tohoto pyšného ducha a poněvadž zvítězila nad nejhorším a nejvíc otráveným semenem ďábla, nad všemi kacířstvími, a rozdrtila je, říká Bernard a Církev zpívá: „Raduj se, Panno Maria, neboť Ty sama jsi zničila všechny bludy a uvěřila slovům anděla." Stejně mluví Sofronius.

Panna Maria však měla silnou a zcela neotřesitelnou víru. Alžběta chválila na Marii zvláště tuto víru!
My katolíci Říkáme jen, jak to možno říci o všech vyvolených údech Kristových, a je to třeba říci, že i oni zvítězili nad ďáblem, jak to říká svatý Jan. Tak to říkáme především o Panne Marii, poněvadž byla bez každého hříchu a plná milosti, tedy více než všichni ostatní. Ona však nezvítězila nad ďáblem svou vlastní mocí, nýbrž v Kristu a skrze Krista, který svou vlastní mocí a za všechny zvítězil nad ďáblem, odebral mu zbroj, rozdrtil jeho království a odnesl bohatou kořist, a bez něhož nikdo nemůže zvítězit nad hříchem, smrtí a ďáblem, jak často říká Písmo svaté. Bohu díky, že vítězství je nám dáno skrze Plod Ženy, skrze Ježíše Krista, našeho Pána, abychom i my zničili hlavu a říši satana. Kristus učinil Marii mocnou Přímluvkyní, s jejíž pomocí můžeme ničit království satanovo v nás i mimo nás.revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2456
Hermenegild
Soportovi: Satan ani len nemôže vystáť, keď niekto hovorí "Zdravas milostiplná, Pán s tebou..." a preto odtiaľ uteká, kde sa oslovuje pozdravením archanjela Mária. Preto je ustanovenou archou pre túto satanovu dobu dobu Nepoškvrnené Srdce P.M. zjednotené s Božským Srdcom Ježišovým. Matka Božia každé svoje dieťa spod kríža vedie k Ježišovi "Per Mariam ad Jesum". Je tak pokorná, že to nikdy nepoc…More
Soportovi: Satan ani len nemôže vystáť, keď niekto hovorí "Zdravas milostiplná, Pán s tebou..." a preto odtiaľ uteká, kde sa oslovuje pozdravením archanjela Mária. Preto je ustanovenou archou pre túto satanovu dobu dobu Nepoškvrnené Srdce P.M. zjednotené s Božským Srdcom Ježišovým. Matka Božia každé svoje dieťa spod kríža vedie k Ježišovi "Per Mariam ad Jesum". Je tak pokorná, že to nikdy nepochopíme, lebo je to veľdielo Ducha Svätého. A toto nekatolíci nepochopia, kým im to Duch Svätý nezjaví, lenže oni o to nestoja, čo je zas robota Satanova.
Soport
Máte to marné, sektáři z vatikánu. Blokujte mně, hučte vztekejte se, lžete si do kapsy, ale JÁ PŘED JEŽÍŠEM KRISTEM PROHLAŠUJI, ŽE CO ŘÍMSKÁ OKULTNÍ CÍRKEV VYDÁVÁ ZA ZJEVENÍ TZV MAMINKY MARIE - JE SATAN, LUCIFER, LHÁŘ A VRAH OD POČÁTKU, PADLÝ ANDĚL VYDÁVAJÍCÍ SE ZA ANDĚLA SVĚTLA. S prostou Marií z Nazaretha o které vydává svědectví Bible nemá tento zloduch z pekla pochopitelně nic společného. …More
Máte to marné, sektáři z vatikánu. Blokujte mně, hučte vztekejte se, lžete si do kapsy, ale JÁ PŘED JEŽÍŠEM KRISTEM PROHLAŠUJI, ŽE CO ŘÍMSKÁ OKULTNÍ CÍRKEV VYDÁVÁ ZA ZJEVENÍ TZV MAMINKY MARIE - JE SATAN, LUCIFER, LHÁŘ A VRAH OD POČÁTKU, PADLÝ ANDĚL VYDÁVAJÍCÍ SE ZA ANDĚLA SVĚTLA. S prostou Marií z Nazaretha o které vydává svědectví Bible nemá tento zloduch z pekla pochopitelně nic společného. Hlupáci římští tvrdolíni, klaníte se SAMOTNÉMU SATANOVI A BOHA TÍM URÁŽÍTE. Proto se ta vaše sekta z vatikánu už velmi brzy propadne na věky zpět do pekel, ke svému autorovi. VOLÁM K BOHU - SMEŤ S POVRCHU ZEMSKÉHO JIŽ TU DĚVKU BABYLONSKOU - ŘÍMSKOU SATANOVU CÍRKEV! AMEN!!
Hermenegild
Podľa teba je väčšina Slovákov sektármi a všetci ostatní sú pravá Kristova Cirkev. Čo budeš hovoriť, keď po varovaní-zásahu Sv. Ducha do svedomia všetkých ľudí bez výnimky, budeš vidieť "Zázrak", ktorý sa nebude dať odstrániť, bude jedinečný od Boha. Potom sa ozvi, či si nezmenil svoje súdy.
Obrana katolíckej Cirkvi
Soport, vydávaš sa za kresťana a paktuješ z diablom? V tvojom profile máš satanku skupinu ktorá Ježiša nenávidí. Teraz si na teba posvietime čo si zač: Metalová skupina ktorú počúvaš SYBREED a im podobný sú satanské. Tá skupina používa obrátený kríž, revú ako posadnutý, na koncertoch vystupujú celý zakrvavený. Čo má spoločne Ježiš z diablom? Si podvodník a satanov sluha! Vo komentároch tej …More
Soport, vydávaš sa za kresťana a paktuješ z diablom? V tvojom profile máš satanku skupinu ktorá Ježiša nenávidí. Teraz si na teba posvietime čo si zač: Metalová skupina ktorú počúvaš SYBREED a im podobný sú satanské. Tá skupina používa obrátený kríž, revú ako posadnutý, na koncertoch vystupujú celý zakrvavený. Čo má spoločne Ježiš z diablom? Si podvodník a satanov sluha! Vo komentároch tej skupiny na ich facebooku som našiel výsmech z Ježiša Krista, rúhanie a hnusné nadávky ktoré radšej nebudem doslovne ani písať. Citujem skupinu: Sme banda špinavých pohanov. Zdravíme vás, niektorí z vás si určite pamätajú na štúdiové video „some new shit“, však? Dnes je deň „nových sračie ...Takže 666 označenie sa mi veľmi páči. Vydáme nové CD „Boh je automat“ Na dielach SYBREED som sa pokúsil dekódovať Architekta najčiernejšieho svetla, automatizovaného Boha, áno je to smiešny kňaz. (Takže sú to diabolské rúhania skupiny stačí si vypočuť piesne a krvavé fotky. Soport, tvoje komentáre sú také isté plné rúhania. Teba by medzi seba neprijala žiadna cirkev dokonca ani sekta. Zobuď sa! Si podvodník a satanov sluha!
Soport
Už ses ty "obrano katolickej sekty" vycvrkal? Jen si na mně posviť, neurotiku z ohnutým hřbetem před modlami vatikánu. Já žádnou skupinu Sybreed neznám a klip byl uveřejněn jako vztyčený prst právě před vámi, totálními fanatiky z pekla, co objímáte pedofily v sutanách a klaníte se jim na krvavých mších v kostelích. Porcujete Krista jako na jatkách, denně na oltářích satana v římských kostelích …More
Už ses ty "obrano katolickej sekty" vycvrkal? Jen si na mně posviť, neurotiku z ohnutým hřbetem před modlami vatikánu. Já žádnou skupinu Sybreed neznám a klip byl uveřejněn jako vztyčený prst právě před vámi, totálními fanatiky z pekla, co objímáte pedofily v sutanách a klaníte se jim na krvavých mších v kostelích. Porcujete Krista jako na jatkách, denně na oltářích satana v římských kostelích žerete jakoby přímo Jeho MASO a ještě Krista hanobíte mantrou z pekla -růžencem. Vy jste ti satanisti hotoví podřezávat lidi když nelehnou do prachu před vašim otce - ďáblem. Až dám já Spasiteli světa, Synu Božímu a Králi králů, Světlu věčnému, Vznešenému a Zářícímu Ježíši Předrahému tvoji sektu do Jeho rukou, budete se kroutit jako červi nad plameny. Má duše v Bohu, v Ježíši Kristu je odevzdaná a připravená smést veškerý kal a ohavnost v kterém se válíte, MODLITBOU A POKÁNÍM !! Já ubožák k Bohu zavolám a vaše kosti začnou chřadnout, bědovat nad vašim rozeklaným jazykem, úpět bolestí z prodlévání ve falešném náboženství satanova vatikánu. Staň SE!!!!
Otakar Holzmann
Soport, jde z tebe tolik neklidu, že bys to tu mohl zapálit. Tvůj slovnik je jako kdybych slyšel posedlého člověka. Uzkostné napětí, vnitřní neklid, nervozita, předrážděnost, nenávist.
Dlouhodobě známé rizikové faktory pro vznik posedlosti ďáblem. Od křesťanství jsi vzdálen jako z Prahy do Afriky. Na tebe si již posvítil Ježíš, a říká ti čiň pokání za své hříchy!