Clicks6

Wee den herderen Israels, die zichzelven weiden!

Wee den herderen Israels, die zichzelven weiden! Zullen niet de herders de schapen weiden? [...] maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid.More
Wee den herderen Israels, die zichzelven weiden!
Zullen niet de herders de schapen weiden?
[...] maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid.