Clicks11
lv.news

Dekadentie katoļu hierarhisti godina savu dievu

Pontifikālā dzīves akadēmija, kuru vada antikatoliskais arhibīskaps Paglia, atzīmēja antikatoliskā tēva Hansa Kūna "sasniegumus", kurš nomira 6. aprīlī.

Joku akadēmija vietnē Twitter.com publicēja Küūna attēlu ar apgalvojumu: "Ir mirusi izcila figūra, kura bija aktīva pagājušā gadsimta teoloģijā un kuras idejām un analīzēm vienmēr ir jāliek mums pārdomāt katoļu baznīcu, sabiedrību, kultūru."

Limburgas antikatoliskais bīskaps Bētzings, Vācijas prezidējošais bīskaps, atzinīgi novērtēja Kūna apņemšanos “dzīvot ekumenismu” un savstarpēju dialogu. Betzings pateicās par daudzu gadu darbu un katoļu teologa apņemšanos "paziņot evaņģēliju", apgalvojot, ka Kūns atstāj "bagātu teoloģisko mantojumu".

Patiesībā Kūns nebija teologs, bet ārkārtīgi viltīgs teoloģiskais žurnālists, kura rakstu mērķis bija iepriecināt šīs pasaules bagātos un varenos un kas veicināja baznīcas pagrimumu bagātajās valstīs.

#newsQjmuhvltcx