Clicks243

Cud Eucharystyczny w Lanciano

Judica me
Badania porównawcze DNA próbek z cudu w Buenos Aires i Lanciano wykazały, że pochodzą one od tej samej osoby. DNA było identyczne. Kościół katolicki uznał ponad 130 cudów eucharystycznych. Zawsze …More
Badania porównawcze DNA próbek z cudu w Buenos Aires i Lanciano wykazały, że pochodzą one od tej samej osoby. DNA było identyczne.

Kościół katolicki uznał ponad 130 cudów eucharystycznych. Zawsze badania pobranych próbek wykazywały obecność krwi grupy AB.

Ostatnio przeczytałam o cudzie eucharystycznym w Buenos Aires. Cud miał miejsce w czasach, kiedy Jorge Bergoglio (dzisiejszy papież Franciszek) był miejscowym biskupem pomocniczym, zaś profesjonalne badanie w okresie, kiedy był arcybiskupem i prymasem Argentyny.

Cud eucharystyczny w Buenos Aires

18 sierpnia 1996 roku ks. Alejandro Pezet odprawiał mszę św. w kościele w Buenos Aires. W kościele na podłodze leżała konsekrowana Hostia, którą ksiądz włożył do naczynka z wodą, które wstawił do tabernakulum w kaplicy Najświętszego Sakramentu. 8 dni później, 26 sierpnia ksiądz stwierdził, że Hostia zamieniła się w zakrwawioną substancję.

Opis tego zdarzenia w filmie zamieszczonym poniżej przedstawia australijski prawnik Tesoriero, obecny w trakcie profesjonalnych badań pobranej na zlecenie arcybiskupa Jorge Bergoglio próbki, współautor książki REASON TO BELIEVE oraz dokumentalnego filmu o cudach eucharystycznych.

Badania wykonywał dr. Frederic Zugibe, znany kardiolog i patolog medycyny sądowej w Columbia University. Naukowiec stwierdził, że "badany materiał jest fragmentem mięśnia sercowego znajdującego się w ścianie lewej komory serca, z okolicy zastawek. Ten mięsień odpowiedzialny jest za skurcze serca. Trzeba pamiętać, że lewa komora serca pompuje krew do wszystkich części ciała. Mięsień sercowy jest w stanie zapalnym, znajduje się w nim wiele białych ciałek. Wskazuje to na fakt, że to serce żyło w chwili pobierania wycinka. Twierdzę, że serce żyło, gdyż białe ciałka obumierają poza żywym organizmem, potrzebują go, aby je ożywiał. Ich obecność wskazuje więc, że serce żyło w chwili pobierania próbki. Co więcej, te białe ciałka wniknęły w tkankę, co wskazuje na fakt, że to serce cierpiało - np. jak ktoś, kto był ciężko bity w okolicach klatki piersiowej". [2]

Więcej na temat przeprowadzonych badań znajduje się w artykule Cud eucharystyczny w Buenos Aires oraz Eucharistic Miracle in Buenos Aires.

Obraz pobranej próbki pod mikroskopem

Kiedy dr. Frederic Zugibe dowiedział się o pochodzeniu próbki stwierdził: "W jaki sposób i dlaczego konsekrowana Hostia mogła zmienić swój charakter i stać się ludzkim żyjącym ciałem i krwią, pozostanie dla nauki nierozwiązalną tajemnicą, która całkowicie przerasta jej kompetencje." [2]

Porównanie DNA próbek hostii w Buenos Aires i Lanciano

Około roku 750 miał miejsce inny cud eucharystyczny w Lanciano we Włoszech. W tamtejszym kościele św. Franciszka w relikwiarzu nadal przechowywana jest zakrwawiono hostia i 5 skrzepów krwi.

W listopada 1970 roku do marca 1971 roku oraz w 1981 roku próbki badał prof. Odoardo Linoli, specjalista anatomii, histopatologii, chemii i mikroskopii klinicznej przy współpracy z prof. Rugggero Bertelli, anatomem. Stwierdzono, że Ciało to mięsień sercowy, grupa krwi AB. [6] Równolegle przeprowadzono badanie DNA.

Badania porównawcze DNA próbki z Buenos Aires i Lanciano wykazały, że pochodzą one od tego samego człowieka. [4], [7]

Wyniki badań próbek krwi z Lanciano i Buenos Aires porównano z próbkami krwi z Całunu Turyńskiego i z Całunu z Oviedo, okazały się identyczne. [7]

Bibliografia:

Eucharistic Miracles Confirm Real Presence of Jesus Christ
Cud eucharystyczny w Buenos Aires
Eucharistic Miracle in Buenos Aires
Euchristic Miracles Confirm Real Presence of Jesus Christ
Cud eucharystyczny
Cud w Lanciano
Mira como el Papa Francisco fue Protogoniste de uno de los Mayores
El milagro que sacudio a Buenos Aires
Traktat o naukowych i niepodważalnych dowodach na istnienie Boga, Henryk Krzemiński

www.salon24.pl/u/niewiarygodne/906947,dna