Clicks133

Vzkriesený Kristus a sv.omša

miňocraft
8
Veď vieme,že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera,smrť nad ním už nepanuje.Rim6,9 Kristus totiž nevošiel do Svätyne zhotovenej rukou,ktorá je len predobrazom pravej,ale do smého neba,aby sa …More
Veď vieme,že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera,smrť nad ním už nepanuje.Rim6,9
Kristus totiž nevošiel do Svätyne zhotovenej rukou,ktorá je len predobrazom pravej,ale do smého neba,aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou.
Ani nie preto aby,seba samého viackrát obetoval ako veľkňaz,ktorý rok čo rok vchádza do Svätyne s cudzou krvou.
Inak by musel trpieť už mnohokrát od stvorenia sveta.On sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy,aby obetovaním seba zničil hriech:
A ako je ustanovené,že ľudia raz zomrú a potom bude súd,
tak aj Kristus: RAZ SA OBETOVAL,aby sňal hriechy mnohých,a druhý raz sa zjaví - bez hriechu - na spásu tým,čo ho očakávajú.

Hebr.9,24-28
Ak niekto tvrdí,že pri sv.omši Kristus zostupuje z neba a znovu umiera,tak je v jasnom rozpore so Svätým Písmom.Sv.Omša je sprítomnením tejto udalosti a nie opakovaním.
miňocraft
Synkretizmus :Nie
Ale chceš u niekoho usvedcit z synkretizmu, tak mu ho musíš dokázať. A nie ho hneď upáliť.
miňocraft
Prečítam si to a odpoviem jasne.
One more comment from miňocraft
miňocraft
Vylučuje. Stačí použiť logiku.
Opakovanie udalosti znamená,že znovu prebehne,teda sa deje viac krát.
Sprítomnenie udalosti znamená časový posun do udalosti, ktorá sa stala jeden jediný raz.
Apoštol Pavol to napísak jasne,je to v texte, ktorý som tu dal,Ježiš viac neumiera. Scholsticke vytacky má nezaujímajú. Ježišova reč bola jasna-ANO,ANO alebo NIE,NIE.
Peter(skala)
sprítomnuje a opakuje sa nevylučuje
Peter(skala)
Ježiš: vo sv. omši opakuje, obnovuje svoje umučenie a svoju smrť, aby nás účastnými učinil zásluh svojej obety kríža.
Katechizmus LXXII. Hriechy proti viere. Katechizmus v kázňach X. K akému cieľu založil Ježiš Kristus Sviatosť oltárnu?
miňocraft
Pozri do katechizmu,tam sa jasne píše,že ide o SPRITOMNENIE.
Peter(skala)
Ak niekto tvrdí,že pri sv.omši Kristus zostupuje z neba a znovu umiera,tak je v jasnom rozpore so Svätým Písmom.Sv.Omša je sprítomnením tejto udalosti a nie opakovaním.
😲
to by som netvrdil, lebo ani jedno ani druhe nie je v rozprore s učením Cirkvi:
je to ako s učenim o božskej a ludskej stranke Ježiša Krista:
Jedni tvrdia, že Ježiš je len Boh a nie aj človek, pričom druhí tvrdia, že Ježiš je …More
Ak niekto tvrdí,že pri sv.omši Kristus zostupuje z neba a znovu umiera,tak je v jasnom rozpore so Svätým Písmom.Sv.Omša je sprítomnením tejto udalosti a nie opakovaním.
😲
to by som netvrdil, lebo ani jedno ani druhe nie je v rozprore s učením Cirkvi:
je to ako s učenim o božskej a ludskej stranke Ježiša Krista:
Jedni tvrdia, že Ježiš je len Boh a nie aj človek, pričom druhí tvrdia, že Ježiš je len človek a nie Boh.

Pravda je uprostred, lebo Ježiš je pravým Bohom a aj pravým človekom.

Takisto aj s obetovanám Ježiša:
na jednej strane sa už obetoval "raz navždy", ale na druhej strane, každodenná obeta sv.omše skutočne križuje-obetuje Ježiša na oltari, takže sa nedá povedať, že Ježiš už netrpí-neobetuje sa.

Treba sa dívať na obetu sv.omše ako na skutočne utrpenie Ježiša Krista, ktoré napokon vnimal aj sv.Pio z Pietralčiny.

Sv.omšu treba vnímať jendak ako obetu ale aj oslavenie. Na prvý dojem sa môže zdáť, ako keby si to protirečilo, ale nie je to tak. Pre lepšie pochopenie môže pomôcť skutočnosť, ako sa dívali na Ježiša učeníci Pána a Panna Mária.

Panna Mária sa dívala na Ježiša s bolesťou v srdci, lebo ho videla trpeieť na kríži, ale zaroven s Pokojom v srdci, lebo vedela, že vstane zmrtvych a vystupi na nebesia vo svojej slave.

Avšak učeneici sa divali na Ježiša len ako na človeka ktorý umiera a už ho neuvidia, čo je nesprávne vnímanie Ježišovej obety.

Takisto sa nemôžeme divať na sv.omšu ako učenici, ale máme sa divať ako Panna Mária: vnimať utrpenie-obetu Pána, ale zaroven Pánovu slávu jeho vzkriesenia.
miňocraft
...Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera...