Clicks682

Čím déle bude Bergoglio (František) vládnout, tím více katolíků bude zavrženo v pekle

Čím déle bude Bergoglio (František) vládnout katolíkům, tím více katolíků i nekatolíků přijde navěky do pekla. Bergogliova přítomnost na papežském trůně není neutrální, není neškodná, není bez následků. Podobá se následkům jako když někdo v budoucnu přijme na své čelo či ruku znak Antikrista (666 z Apokalypsy - Zjevevní sv. apoštola Jana, poslední knihy Písma svatého). Proto Panna Maria v La Salettě v 19. století předpověděla, že Řím ztratí víru a stane se stolicí Antikrista. Stal se skrze Bergoglia díky zbabělému mlčení 5 000 katolických biskupů a díky zbabělému mlčení 200 kardinálů. Téměř celý imunitní systém dnešní Katolické církve selhal (kromě hrstky posledních bojovníků) v závěru papežem Lvem XIII. předpovězených 100 let největšího ničení Katolické církve satanem z dopuštění Božího pro neposlušnost vůči varovným zjevením Panny Marie z La Saletty i z Fatimy.
V r.2020 už není možné uctívat společně Krista i Bergoglia - modloslužebníka Pachamamy.

Kdo chce dál patřit argentinskému Bergogliovi, bude patřit satanovi. To uctívá Bergoglio (František) - Pachamamě byly přinášeny lidské oběti - děti To uctívá Bergoglio (František) - Pachamamě byly přinášeny lidské oběti - děti

Příkladem z 15. století, z nešťastné doby Husovy, je sv. Vincenc Ferrerský, který se musel v určitém roce rozhodnout opustit španělského antipapeže, kterému z nevědomosti sloužil. Bude se muset rozhodnout i slovenský otec Marián Kuffa i mnozí další, kteří se prozatím mezinárodním problémem zhoubnosti Bergogliova panování vůbec nazabývali.
Je možné ctít papežský úřad a současně NEctít Bergoglia - argentinského zednářského rotariána. Jako to dělá polský arcibiskup Jan Pavel Lenga, pravděpodobný budoucí papež. Budoucí papež dle proroctví blah. Markiewicza z r.1863 bude svatým Polákem a má 2 jména
AČ Horším než František (Bergoglio) byl papež Jan XII., kterého vzal ďábel Horším než František (Bergoglio) byl papež Jan XII., kterého vzal ďábel ,tak následky Bergogliova panování jsou horší díky televizním a dalším masmédiím, které v 10.století ještě neexistovaly.
Bylo 38 antipapežů v dějinách, Bergoglio je dalším z nich. O žádném antipapežovi neplatí Matouš 16,18: "Ty jsi Petr a na té skále postavím církev svou a brány pekelné ji nepřemohou."
Kromě toho sv. František z Assisi, jehož jméno bylo Bergogliem zneužito, předpověděl, že bude jednou pro obrovskou hříšnost budoucích katolíků NEplatně zvolen antipapež František - Bergoglio, který bude ničit víru církve. Nejrozšířenějším hříchem dnešní generace lidí, včetně neafrických katolíků, je neochota mít plný počet dětí, kolik by Bůh rodině dal, kdyby tomu nebránili. Plný počet dětí mají dodnes pouze černoši žijící v Africe. Proto se jen a pouze v Africe děly od r.1967 na milionech Afričanů zázraky uzdravování nemocných při misijních evangelizacích skrze R. Bonnkeho, který podobně jako kdysi Jan Křtitel ještě nepoznal obrovský Boží dar mše svaté, ale který správně odmítal Lutherův program nemorálnosti (program Lutherovy nemorálnosti však papežové od doby 2.vatikánu, Bohu žel, podporovali) a který zesnul 7.12.2019.

Veřejná doména
14.12.2019 s úvodem NEKAJÍCÍHO Bergoglia (Františka) přítomní kardinálové, biskupové a 5 000 hostů a 2 miliony TV diváků pod vedením šamanky z pralesa vzývali Pachamamu, aby do nich DÉMONICKY vstoupila a proto si zkřížili ruce na prsou. Viz English: Francis’ Christmas Concert Included Pachamama Catechesis (Video) По русски В ходе рождественского концерта Папы Франциска произошла …More
14.12.2019 s úvodem NEKAJÍCÍHO Bergoglia (Františka) přítomní kardinálové, biskupové a 5 000 hostů a 2 miliony TV diváků pod vedením šamanky z pralesa vzývali Pachamamu, aby do nich DÉMONICKY vstoupila a proto si zkřížili ruce na prsou. Viz English: Francis’ Christmas Concert Included Pachamama Catechesis (Video) По русски В ходе рождественского концерта Папы Франциска произошла катехизация Пачамамы polsky: Świąteczny koncert Franciszka z katechezą o Pachamamie a Świąteczny koncert Franciszka z katechezą o Pachamamie