02:22
Clicks536
Convertius
100-lecie Wielkiej Wojny. 28 lipca 1914 roku wybuchła I Wojna Światowa - największy konflikt zbrojny od czasów wojen napoleońskich, toczący się między Trójporozumieniem (Ententą - Wielką Brytanią, …More
100-lecie Wielkiej Wojny.

28 lipca 1914 roku wybuchła I Wojna Światowa - największy konflikt zbrojny od czasów wojen napoleońskich, toczący się między Trójporozumieniem (Ententą - Wielką Brytanią, Rosją, Francją. Serbią, Japonią i Włochami), a Trójprzymierzem (Państwami Centralnymi - Niemcami, Austro-Węgrami, Rumunią, Turcją i Bułgarią). Była to pierwsza wojna, w której zastosowano po raz pierwszy broń masowego rażenia, broń chemiczną, pojazdy bojowe, broń maszynową nowoczesnej generacji.
Oficjalną przyczyną wybuchu wojny było zamordowanie księcia austro-węgierskiego, Franciszka Ferdynanda, w Sarajewie, miesiąc wcześniej, tj. 28 czerwca 1914 roku.
Skutkami wojny były ponad 10 mln zabitych żołnierzy, upadek starego ładu społecznego, trzech wielkich monarchii europejskich: Hohenzollernów (Cesarstwo Niemieckie - II Rzesza), Habsburgów (Monarchia Austro-Węgierska) i Romanowów (Imperium Rosyjskie) i powstanie na ich gruzach państw narodowych w tym Polski (II Rzeczypospolitej).