Egy zsinati fogalom következményei

A Lumen Gentium nyolcadik fejezete beszél az Egyházról, mint látható és kegyelmi valóságról, arról, hogy mi a látható Katolikus Egyház viszonya …
Bazsó-Dombi Attila
Kapcsolódó gondolat:
"Szent Péter hivatalában működő jelenlegi utódjának egyik életrajzi beszámolója szerint még fiatalabb korában doktori tanulmányokat folytatott Németországban, ahol jezsuita rendtársaival utazgatva „találkozott az augsburgi Sankt Peter am Perlach-templomban látható kegyképpel, amelyen Szűz Mária éppen kioldja a csomókat egy hosszú, fehér szalagon. A barokk képet 1700 táján …More
Kapcsolódó gondolat:
"Szent Péter hivatalában működő jelenlegi utódjának egyik életrajzi beszámolója szerint még fiatalabb korában doktori tanulmányokat folytatott Németországban, ahol jezsuita rendtársaival utazgatva „találkozott az augsburgi Sankt Peter am Perlach-templomban látható kegyképpel, amelyen Szűz Mária éppen kioldja a csomókat egy hosszú, fehér szalagon. A barokk képet 1700 táján festette Johann Georg Melchior Schmidtner.” A Luther-féle egyházszakadás és annak a házasság szentségét romboló hatása miatt különösen beszédes, hogy Csomóoldó Boldogasszony ájtatossága a nehéz helyzetben levő házasságok hatékony segítő eszköze, és éppen Augsburg Szent Péter apostol templomából terjedt el világszerte, a majdani Bergoglio érsek támogatásának is köszönhetően. Egyes életrajzírói tudni vélik, hogy németországi tanulmányai előtt – saját mai szóhasználatával élve – éppúgy merevnek nevezhető lelkipásztori elvei voltak, ahogyan ő maga mereveknek nevezi mindazokat, akik jelenlegi nézeteit ellenzik."
Forrás:
szozat.org/images/letoltesek/Krisztus_Kiraly_Napbaoltozott%20Asszony_polkorrekt_aposztazia_final-jav.pdf
Bazsó-Dombi Attila
Isten jutalmazza meg a szerzőt és a közzétevőt!