Clicks596

55. rocznica śmierci Ojca Justyna z Buffalo

krokus77
Pogadanka radiowa Godziny Różańcowej z 23.11.2014 r.