01:54:32
Clicks1.6K
Coburg
8
Obraz "karanténneho " tábora na Sibíri. Titulky si zapnete v pravom dolnom rohu ikonkou cc
Trepifajksl
Bohumilo, mrkni se.
Martina Bohumila Lutherová
PROČ prosím tě?
Mě stačí toto z ne tak dávné doby:

Tři miliony kulek pro ty co nepříjmou římské katolictví
Ještě jednen vzakz: Theodora Mária - Kosovo je Srbija.
To byla také vaše práce tedy ř, katolíků. Má jasno
neboj - žádné zatmnění.

Trepifajksl
Alois Kreps
Martina Bohumila Lutherová já pořád nechápu co tím sledujete. Chcete vyměnit zlo za zlo, nebo co? Jsem Vámi zablokován, a tohle je moje poslední odpověď na Vaší reakci - příspěvek! Bůh s Vámi!
Trepifajksl
Protože máš vyplé komentáře Evičko, tak něco ke tvým kulkám tady:
Nejvíce je Církev od svých nepřátel napadána kvůli
Chorvatsku, kde diktátor Ante Pavelié se ostentativně hlásil ke
katolické víře. Bylo to z ryze politických důvodů, protože absolutní
většina Chorvatů náležela ke Katolické církvi. Chorvatsko
jako formálně samostatný stát kontrolovaný III. říší vznikl
po obsazení Jugoslávie Němci r.…More
Protože máš vyplé komentáře Evičko, tak něco ke tvým kulkám tady:
Nejvíce je Církev od svých nepřátel napadána kvůli
Chorvatsku, kde diktátor Ante Pavelié se ostentativně hlásil ke
katolické víře. Bylo to z ryze politických důvodů, protože absolutní
většina Chorvatů náležela ke Katolické církvi. Chorvatsko
jako formálně samostatný stát kontrolovaný III. říší vznikl
po obsazení Jugoslávie Němci r. 1941. Politická strana Ustaša,
v jejímž čele Pavelié stál, nebyla katolickou, nýbrž nacionalistickou
organizací. Jejími členy byli i bosenští muslimové.
Němci na Balkáně obratně využívali ve svůj prospěch vzájem-
217
nou nenávist pravoslavných Srbů a katolických Chorvatů . Při
jejich vzájemných bojích docházelo bohužel velice často
k bestiálním krutostem na obou stranách.
Vatikán maximálně usiloval o změnu poměrů. Záhřebský
arcibiskup bl. Alois Stěpinac publikoval na obranu Srbů
a Židů celkem 3 pastýřské listy. Gestapo na něj vydalo zatykač,
nicméně dříve, než mohl být zajištěn, se přiblížila fronta až
k Záhřebu a Němci museli rychle prchat. Podobně si počínali
i další chorvatští biskupové (Die Geschichte ... III ... str. 901). Stěpinac
ukrýval několik židovských rodin přímo ve své rezidenci
(Blet ... str. 203).
Největší útoky ze strany odpůrců katolicismu jsou vedeny
proti chorvatským a bosenským františkánům: prý se
účastnili krvavých genocid srbského obyvatelstva včetně žen
a dětí, dokonce je před tím údajně násilím křtili. To se lze dočíst
snad v každé publikaci na toto téma. Nelze tvrdit, že všichni
chorvatští františkáni a duchovní jsou v tomto zcela bez viny,
nicméně informace o těchto zvěrstvech pocházejí z vyšetřovacích
protokolů poválečného Titova komunistického režimu,
který mučením donutil řadu obviněných i svědků k falešným
výpovědím. Dodnes není ze strany nezávislých historiků
přesně zmapováno, co z toho všeho jsou fakta a co výmysly
komunistických vyšetřovatelů s cílem zdiskreditovat Katolickou
církev. Existuje ale řada nestranných svědectví, že františkáni,
pokud křtili pravoslavné Srby proti jejich vůli, tak proto,
aby je mohli vydávat za Chorvaty a zachránit jim tak životy.
Naprostou neserióznost tezí o "františkánské genocidě"
v Chorvatsku, s nimiž se lze setkat zvláště na internetu, dokazuje
nejlépe tvrzení, že prý velitelem vyhlazovacího chorvatského
koncentráku v Jasenovaci byl "františkánský kněz Miroslav
Filipovié-Majstorovié". To zdůrazňovala i propaganda
Titova režimu. Neřekla ovšem, že Filipovič byl odpadlým knězem,
jehož františkáni vyloučili ze svých řad a který se potom
s Katolickou církví úplně rozešel. Stal se funkcionářem Ustaši
218
a posléze velitelem obzvlášť krutého koncentráku v Jasenovaci
(wikipedia, Majstorovié). Nutno ovšem dodat, že Titova komunistická
armáda se během války a zejména po ní dopouštěla
přinejmenším stejně krvavých zločinů jako chorvatští ustašovci
nebo srbští četníci ( srvn. výše).
Podle informací chorvatských historiků, s nimiž jsem
měl možnost komunikovat emailem, bylo od Němců zatčeno
téměř 600 chorvatských a slovinských katolických kněží za
údajnou "protiněmeckou činnost" a "podporu Židů", některé
esesmani zastřelili. Hoffmannova publikace udává mezi kněžskými
vězni koncentráku v Dachau 4 Chorvaty, kteří podporovali
protiněmecký odboj (Hoffmann. .. str. 377, 381). Je jisté a dá
se zdokumentovat, že naprostá většina chorvatského kléru
a praktikujících katolických věřících stála za kardinálem Stěpinacem
a dalšími svými biskupy a sdílela jejich stanovisko, odsuzující
jakoukoliv krutost a násilí ve vztahu k Srbům a Židům.
Vrchní rabín Záhřebu Miroslav Freiberger po válce Katolické
církvi a jmenovitě kardinálu Stěpinacovi veřejně poděkoval za
všechno, co udělali často s nasazením vlastního života pro Židy
(Blet ... str. 203). Krvavé zločiny páchali ustašovci, kteří, pokud
se hlásili ke Katolické církvi, tak z důvodů nacionálních, nikoli
náboženských.
Martina Bohumila Lutherová
Alois Kreps
vymýtat zlo zlem je hloupost.
Jediným agresorem v dějinách
je od r. 379 řkc - nesnese toho
kdo omítá stolici Nejvyšího
pohanského velekněze ,,,,,,
U.S.C.A.E.
inými slovami jediný sme prípadne zlí ja ale neviem kto napadol Poľsko v roku 1920 aha už viem boli to prezlečené Pápežské divízie 😂 😂 😂 nenávisť ohlupuje

Napoleonovi vzdoroval Pius VII tak ako si to nedovolil NIK za to ho dal pozdraviť Ruský Cár salvou z lode takú poctu si vyslúžil od človeka v rozkole dokonca panovník ho dal poctiť
Alois Kreps
Díky za film. Ve skutečnosti to bylo ještě mnohem horší. Protože nikdy se nedá nafilmovat skutečné lidské utrpení, nikdy, přestože je to velmi citlivě natočený film. Prostě to nejde, ale na druhou stranu, je to dobré alespoñ něco jako nahlédnutí pod pokrývku, a uvědomění si alespoň částečně toho čeho si nejsme vědomi. Super
Martina Bohumila Lutherová
Máš pravdu Krepsi nedá:Tři miliony kulek pro ty co nepříjmou římské katolictví
A co nedávné humnitární bombardování Jugoslavie ř.k.c.= mafie v NWO