Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
hr.news
321

Japan: Biskupi svoje stado vode "u vječno prokletstvo"

Japanski biskupi aktivno promiču homoseksualizam, Jun’ya Kato iz Saitame u Japanu piše u pismu od 2. studenog nadbiskupu Leu Boccardiju, nunciju u Tokiju.

Pismo je objavljeno na RemnantNewspaper.com (28. studenog). Ključni propagatori homoseksualnosti u Crkvi Novus Orda uključuju LGBTQ Min'na no Misa, Nijiiro no Tomoshibi i HIV/AIDS Desk. Potonji, odbor biskupa, predvodio je do prošle godine tokijski nadbiskup Tarcisio Kikuchi (64). Njegov trenutni predsjedatelj je nadbiskup Nagasakija Peter Nakamura.

Ovi glumci promoviraju homoseksualnost, homoseksualne pseudo-brakove i amputaciju genitalija. Pozivaju homoseksualne aktiviste u propagandne svrhe i organiziraju homoseksualne euharistije, što Tokijska nadbiskupija promiče u svom biltenu i na svojoj web stranici.

Biskupijski mediji podržavaju ta nastojanja. Članak iz katoličkog tjednika ("Katorikku Shimbun") distribuiran je na homoseksualnom maršu u Tokiju 2019. godine.

Kato zaključuje da nas biskupi "vode u vječno prokletstvo" i napominje da Franjo nije poduzeo "ništa" protiv sličnog izbijanja homoseksualizma u Njemačkoj i Belgiji.

Nuntio Boccardi 12. studenog odgovorio je da "naš stav uvijek mora biti odnos tolerancije i poštovanja prema svim ljudima, bez osuđivanja" - dok Franjo osuđuje dobre katolike.

Slike ispod prikazuju "katoličke" aktiviste koji hule na Krista promičući "milosrđe u duginim bojama" na hodu homoseksualaca u Tokiju, i Pavlinsku knjižaru u Tokiju koja promovira homoseksualne pamflete. Crkva u Japanu je u brzom opadanju od Drugog Vatikana.

#newsAtfzcjvsok