Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks348
mysowa
Alarm von DEVYATOV Opoveshcheniye TO NICZEGO NIE WYMAGA CB16 SSetKh ZR von Stefan Kosiewski ZECh do Prokuratury Krajowej KPRM FO 20201026 ME SOWA. PDF: scribd.com/…Ch-FO-20201027-ME-…More
Alarm von DEVYATOV Opoveshcheniye TO NICZEGO NIE WYMAGA CB16 SSetKh ZR von Stefan Kosiewski ZECh do Prokuratury Krajowej KPRM FO 20201026 ME SOWA.

PDF: scribd.com/…Ch-FO-20201027-ME-SOWA-Kornhau PDF: amp.issuu.com/visual-stories/K9KRi6dnTi4

PDF: issuu.com/…_wypowiedzial_wojne_pl_cb16_/4
Alarm von DEVYATOV Opoveshcheniye TO NICZEGO NIE WYMAGA CB16 SSetKh ZR von Stefan Kosiewski ZECh do Prokuratury Krajowej KPRM FO sowa.quicksnake.cz/…O-Obajtka-na-Slowacji-do-ZWOJU
Obajtka na Slowacji do ZWOJU
Napsal sowa sowa.quicksnake.cz včera v kategorii Vladimír Pavlík

Jacob Tscharntke 11.10.2020 Satanistyczne Zło Covid-19 Apokalipsa fałszywych elit globalistycznych
m.vk.com/video467751157_456239304

linkedin.com/…ivity-6727012873308033024-W6n_

mysowa.tumblr.com/…-opoveshcheniye-to-niczego-nie

Oct
23
TO NICZEGO NIE WYMAGA CB16 SSetKh ZR von Stefan Kosiewski ZECh do Prokuratury Krajowej KANCELARII PREZESA RADY MINISTRóW Fascynacja Obłędem G. geszefty Obajtka na Słowacji - DO ZWOJU sowamagazyn.blogspot.com/…iewaga-cb16-ssetkh-zr-von.html

audio: mixcloud.com/…-von-stefan-kosiewski-zech-fo/

Stefan Kosiewski

udostępnił(a) film.
pinterest.de/pin/739082988842981056/
Administrator// z angielskiego przełożył wiersz: Jarek Przybyłowicz

Witam, nazywam się Montague William Trzeci,
A to, co wam powiem, absurdem może trochę zaleci,
Lepiej dla mnie, jeśli nie dacie wiary tym wymysłom,
bo wiecie, dla banków pracuję i dla wielkiego przemysłu.
Od wielu lat kontrolujemy wasze życie,
podczas gdy wy w znoju walczycie o przeżycie.
Stworzyliśmy rzeczy, bez których spokojnie możecie się obejść,
sportowe samochody, modę i telewizory plazmowe.
Dokładnie pamiętam jaka była początków tego przyczyna,
tajemnice rodzinne, przekazywane z ojca.. na syna.
Mam nad wami przewagę, dzięki dziedzictwu mej wiedzy,
podczas gdy wy wieśniacy śpicie nocą na miedzy.
Władamy pieniędzmi, które kontrolują wasze życie,
a wy czcicie fałszywych i nawet się nie obejrzycie,
Jak zaprzedajecie duszę dla „Swojego Miejsca Pod Słońcem”,
dla rzeczy, które nic nie będą znaczyć, gdy wasz czas się skończy.
Te rzeczy będą tu istnieć dla was, cielątek,
a ja sobie tu posiedzę i policzę mój majątek.
Mam wszystko, czego chcę i świadomość tego wiele dla mnie znaczy,
podczas gdy was, szarych ludków, wyrzuca się z pracy.
Widzicie, gardzę wami skrajnie, wami wszystkimi,
a uśmiech na mojej twarzy, sprawi, że nikt mnie za to nie obwini.
Używam bowiem broni… telewizji globalnej,
wzbudza ona empatię i łączy nas dokładniej.
Naiwnie wierzycie, że obchodzi nas los mas,
a bankierzy i brokerzy, to tylko nie liczni z nas.
Zrozumiawszy to, swą moc byście odzyskali, dajemy więc wam codziennie terror, abyście się strachem najadali.
Panika, kryzysy, wojny i choroby dostaniecie, abyście drogę do Duchowej Jedności.. zgubili na tym świecie.
Oszukujemy w tej grze i obstawiamy wszystkie konie,
aby zniewolić wasze żałosne życie w zastygającym betonie.
Idz więc i zasuwaj, dopóki Ci zdrowie pozwala,
a gdy już dobiegnie końca i zbliżysz się do cmentarza.
Spojrzysz wstecz, a oczy Twoje ujrzą,
że życie było pustką, zwykłą iluzją.
Mało, jest rzeczy, którymi nie władamy,
posiadać policję i prawników, to zawsze były nasze plany.
Wykonują nasze rozkazy, gdy wy maszerujecie po ulicy,
nie wiedzą, że są tylko pieskami na naszej smyczy.
sowamagazyn.blogspot.com/…iewaga-cb16-ssetkh-zr-von.html
Prawdziwa władza leży w rękach niewielu,
głosowałeś na partię?,,, a co byś chciał przyjacielu?
Wiedz jednak, że wszystkie są z tej samej gliny,
Stary dobry Gordon, przekazał Davidowi rygoru liny.
Podążasz za przywódcą, któregoś na przód sam wytknął,
ale w żyłach masz krew czerwoną, a my błękitną.
To tylko część gry i tego nie zauważasz,
kolejne odwrócenie uwagi, jak pieniądze i sława.
Gotuj się na wojny, w imię wyzwolenia,
i przeciw nieistniejącym chorobom, na które stosujemy szczepienia.
Zaatakujemy elastyczne umysły waszych dzieci,
zaczipujemy cały świat, a wy palcem w bucie nie kiwniecie.
Manipulacja wiadomościami utrzyma was w ryzach,
depopulacja prostaków, do tego nas przybliża.
Eugeniką trochę byliśmy rozczarowani,
tak, Nazistów, też żeśmy zasponsorowali.
Tak długo jednak, jak wszelkie media są nasze, co do jednego,
To co naprawdę się dzieje – nic wam do tego.
Teraz pewnie plazmową telewizję włączyć sobie raczysz,
a światem będą dalej rządzić Ci, których w niej nigdy nie zobaczysz
sowa.quicksnake.cz/…O-Obajtka-na-Slowacji-do-ZWOJU

0:19 / 5:43
Ogrodnik Umysłu
Wiersz Bankiera! Obejrzyj i pomyśl chwilę...
A teraz udostępnij, aby i inni mogli przejrzeć na oczy.
facebook.com/…ka/permalink/3761361147231377/
Оповещение Opoveshcheniye Alarm von DEVYATOV 20201024
m.vk.com/video467751157_456239352

Implanty umożliwiające wczesne wykrywanie biomarkerów
sygnalizujących m.in. infekcje wirusowe w tym Covid-19 HEMP WOOD S.A.

m.vk.com/video467751157_456239351

linkedin.com/…ivity-6726593609770000384-danb

m.vk.com/wall467751157_983
250 mld PLN
wyprowadził Morawiecki rozdając dotacje na spółki zbrojeniowe
na spółki założone przez byłych podwładnych generała Janiszewskiego z GRU
jak usłyszeliśmy wczoraj w transmisji z obrad Sejmu RP

MORAWIECKI WYPOWIEDZIAL WOJNE PL CB16 w interesie spółek zbrojeniowych
(powojskowych, spółek-córek tajnych służb PRL-u, poubeckich, spółek-córek Firmy matki MSW gen. Kiszczaka i gen. Milewskiego, zastępcy gen. Jaruzelskiego w PZPR, rodzina z Milewska-Duda, matką Andrzeja D., geszeftów żydoskich prowadzonych przez spolonizowanych ustawowo w ostatnich latach obywateli Izraela, Ukrainy, Rosji, Wielkiej Brytanii, USA itd.).
wicepremier Kaczyński od Joint venture Dwóch Wież i Bezpieczeństwa Państwa wziął na swoją głowę wypuszczenie na ulice wojska, ażeby broniło interesów nowoubogaconych 250 miliardami PLN, by Wojsko Polskie, najpierw żandarmeria obrony terytorium kraju, w czasie zagłady i potopu, kataklizmu niebywałego w historii Narodu Polskiego od 966 r. stało na straży
zagrabionego mienia (250 miliardów złotych w łapach powojskowych geszefciarzy, specjalistów od łupienia narodu polskiego, którego to Narodu, zgodnie ze zapowiedzią sejmową Kaczyńskiego: "nie będzie już więcej w kształcie historycznym", albowiem nowoczesny naród Polski utworzony po II wojnie światowej rozpadnie się po obecnej, III wojnie światowej na: złupionych zaszczepionych oczipowanych oraz na felczerów (czytaj: Kapo), którzy na mocy ustawy będą mogli zrobić z okradzionym gojem wszystko, co zechcą; na dwa sorty rozpadnie się społeczeństwo Polin - krótko mówiąc, językiem żyda i pedała lepszego sortu
===============
1396/5000
МОРАВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ WAR PL CB16 в интересах оборонных предприятий(военнослужащие, дочерние компании спецслужб Польской Народной Республики, Poubecki, дочерние компании материнской компании Министерства внутренних дел генерала Кищака и генерала Милевского, заместителя генерала Ярузельского в Польской объединенной рабочей партии, семьи из Милевска-Дуды, матери Анджея Д., еврейских гесефтов во главе с граждане Израиля, Украины, России, Великобритании, США и др., которые были законодательно полонизированы в последние годы.
Заместитель премьер-министра Качиньский из совместного предприятия «Две башни и государственная безопасность» взял на себя задачу запустить войска на улицы, чтобы защитить интересы недавно обогащенных 250 миллиардов злотых, чтобы Польская армия, первая военная полиция, защищавшая территорию страны, во время Холокоста и Потопа, катаклизма, неслыханного в истории польского народа. 966 был на стражеразграбленное имущество (250 миллиардов злотых в лапах послевоенных сплетников, специалистов по разграблению польской нации, которая, согласно парламентскому заявлению Качиньского: «Она больше не будет в своей исторической форме», потому что современная Польша, созданная после Второй мировой войны, рухнет после настоящего , Третья мировая война: разграбленные, вакцинированные и проштампованные, а также парамедики (читай: Капо), которые по закону могут делать все, что захотят, с ограбленными гоями, общество Полина разделится на два вида - короче говоря, говоря языком еврея и педика. Сортировать
20201026 ME SOWA
Alarm von DEVYATOV Opoveshcheniye TO NICZEGO NIE WYMAGA CB16 SSetKh ZR von Stefan Kosiewski ZECh do Prokuratury Krajowej KPRM FO
1:11:40
250 mld PLN MORAWIECKI WYPOWIEDZIAL WOJNE PL CB16 Alarm DEVYATOV TO NICZEGO NIE WYMAGA SSetKh ZR von Stefan Kosiewski ZECh FO..
4.4 MB
Из коллекции «Мои картинки OBRAZKI»
yandex.ru
m.vk.com/wall467751157_983