Clicks56
vi.news

Viganò về tiếng thở hấp hối của Giáo Hội

Tổng Giám mục Viganò viết trên AldoMariaValli.it (ngày 14 tháng 7) rằng việc phá hủy phần Công giáo còn sót lại bởi các giám mục và linh mục đánh dấu sự kiện Giáo Hội đi vào Lăng mộ.

Ông giải thích rằng Thiên Chúa muốn Giáo hội noi gương Chúa Kitô trong mọi sự, ngay cả trong cuộc Khổ nạn của Người. Do đó, tiếng thở hấp hối thảm thiết của bà đối với Viganò là tiền đề cần thiết cho sự hồi sinh của bà vì với điều này "Sự cứu chuộc được hoàn thành."

Viganò giải thích: Chúng tôi tham gia vào công cuộc cứu chuộc không thụ động mà là chủ động, “Chính vì điều này mà chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi là người linh mục.”

Do đó, trước sự bội đạo của các giám mục và sự thống khổ của Giáo hội, chúng ta không thể bi quan, Viganò nhấn mạnh.

Ông nhớ lại rằng các thầy tế lễ là những người đầu tiên muốn giết Chúa Kitô, "vì vậy không có gì ngạc nhiên khi trong thời điểm khổ nạn của Giáo hội, chính họ là những người chế giễu những gì mà tâm hồn mù quáng của họ không còn hiểu được nữa."

#newsCfsuxfexnz