sv.Cyril a sv.Metod - slovanskí vierozvedci (patróni Europy)

Začiatkom 9. storočia vznikla na dnešnom západnom Slovensku a juhovýchodnej Morave dŕžava našich predkov, ktorú pomenovali podľa rieky Moravy. Keď k nej boli neskôr pripojené aj ďalšie územia, …
Peter(skala)
5.7.2020

9:30-16:00
Nedeľa

Miesto konania:
Bratislava, Devín, kostol sv. Kríža

Srdečne Vás pozývame na slávnosť našich vierozvestcov a apoštolov, sv. Cyrila a Metod na hlavnom mieste ich pôsobenia, na Devíne.

Program:

Kostol sv. Kríža v Devíne

9:30 Slávnostná sv. omša ku cti sv. Cyrila a Metoda

Dom kultúry Devín

14:00 Testament sv. Cyrila

14:30 Apoštoly Slovákov a Devín

Prezentácia …
More
5.7.2020

9:30-16:00
Nedeľa

Miesto konania:
Bratislava, Devín, kostol sv. Kríža

Srdečne Vás pozývame na slávnosť našich vierozvestcov a apoštolov, sv. Cyrila a Metod na hlavnom mieste ich pôsobenia, na Devíne.

Program:

Kostol sv. Kríža v Devíne

9:30 Slávnostná sv. omša ku cti sv. Cyrila a Metoda

Dom kultúry Devín

14:00 Testament sv. Cyrila

14:30 Apoštoly Slovákov a Devín

Prezentácia výstavy venovanej prvej písomnej kultúry Slovákov


www.vyveska.sk/slavnost-sv-cyr…