Clicks47
vi.news

Giám mục Chủ tọa của Đức: “Tôi không từ chối việc rước lễ cho một người theo đạo Tin lành” [Nhưng lại từ chối Đức tin Công giáo đối với người Công giáo]

Giám mục Limburg, Georg Bätzing, chủ tịch của các giám mục Đức, không từ chối việc rước lễ cho một người theo đạo Tin lành trong Thánh lễ.

Bätzing cho biết điều này trong cuộc họp báo của Hội đồng Toàn thể Mùa xuân Trực tuyến của các giám mục của ông. Ông tự thấy mình phù hợp với Francis: "Đây là thực hành [= lạm dụng] vào mỗi Chủ nhật tại các giáo xứ của chúng ta, và tôi cũng tham gia vào thực hành này" - người quản lý nhà thờ bảo vệ ưu tiên của việc thực hành hơn là sự trung thực về trí tuệ.

Bätzing sẽ không khiển trách một linh mục xử lý việc Rước lễ theo đạo Tin lành như ông ta - [nhưng sẽ gây khó khăn cho cuộc sống của một linh mục cử hành Thánh lễ Latinh theo yêu cầu của các tín hữu].

Tuy nhiên, một lời mời chung chung đến Rước lễ theo đạo Tin lành [mà Bätzing đã tuyên bố một cách công khai và rõ ràng] là "không thể" - ông ta giả vờ. Nhưng "quyết định lương tâm" [sai trái] của các cá nhân cần được tôn trọng theo một cách độc lập với điều này.

Một trong những câu hỏi mà Bätzing tránh được: Đó liệu không phải là vấn đề về sự trung thực và "lương tâm" nếu một người Tin lành muốn rước lễ trở thành một người Công giáo?

Hình ảnh: Georg Bätzing, #newsKidszdtmix