Clicks14
vi.news

Khâm sứ: Sám hối là cần thiết sau khi các hành động phạm thánh của thời kỳ coronavirus

Khâm sứ Thomas Gullickson của Thụy Sĩ chỉ trích một "sự tự tin thái quá về quyền lực tùy tiện", điều này đã khiến các linh mục giới thiệu các hành động phạm thánh trong cuộc khủng hoảng corona (AdMontemMyrrhae.Blogspot.com, ngày 29 tháng 5),

"Thiệt hại thực sự đã được gây ra đối với sự nhạy cảm của mọi người liên quan đến sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể," theo Gullickson.

Ông hỏi làm thế nào để loan báo Phúc Âm khi ý nghĩa của những gì thiêng liêng bị vùi dập và Khuôn mặt của Chúa Kitô đã bị biến dạng trong khi "tình yêu đích thực, cả hướng tới Thiên Chúa và những người lân cận, bộc lộ nỗi sợ hãi tôn kính."

Giải pháp của Gullickson: Ông hy vọng sự xuất hiện của nhiều "người tiên tri nam và nữ" trong Giáo hội, "người sẽ kêu gọi chúng ta đến sự đền tội cần thiết, nhờ đó chúng ta có thể đền bù một cách chính đáng."

Hình ảnh: Thomas Gullickson, © FsspWigratzbad.blogspot.com/, #newsVykxfyovnp