ZakochanywBiblii
1726
Piotrek pod
Niewola egipska nie była niewolą fizyczną lecz duchową a ten JHWH co ciągle gadał do starotestamentowego Mojżesza to szatan.