ewaboryk
1
Czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu Chrystus został zabrany do nieba na oczach swoich uczniów i obłok zasłonił Go przed ich wzrokiem (por. Dz 1, 9). Św. Jan Paweł II komentując to wydarzenie mówił niegdyś: „W ten sposób kończy się życie publiczne Jezusa i rozpoczyna misyjny rozwój Kościoła. Od tego dnia uczniowie Chrystusa zaczynają głosić wszędzie słowo zbawienia, dając świadectwo o …More
Czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu Chrystus został zabrany do nieba na oczach swoich uczniów i obłok zasłonił Go przed ich wzrokiem (por. Dz 1, 9). Św. Jan Paweł II komentując to wydarzenie mówił niegdyś: „W ten sposób kończy się życie publiczne Jezusa i rozpoczyna misyjny rozwój Kościoła. Od tego dnia uczniowie Chrystusa zaczynają głosić wszędzie słowo zbawienia, dając świadectwo o śmierci i zmartwychwstaniu swojego Boskiego Mistrza.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr: Nasze wstępowanie do nieba - PCh24.pl

Czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu Chrystus został zabrany do nieba na oczach swoich uczniów i obłok zasłonił Go przed ich wzrokiem (por. Dz …
Tymoteusz
„(...) Chrystus został zabrany do nieba (...)”

Chrystus wstąpił do nieba swoją Bożą mocą (czyli, że nie został zabrany), a nie właśnie przykładowo jak Maryja, która została zabrana (wzięta) do nieba.