Bos016

O pokorze Maryi

Święty Bernard powiada, że pokora jest podstawą i strażniczką cnót wszelkich. I ma słuszność: bez pokory bowiem nie można posiadać żadnej cnoty. …
Nie dla depopulacji przez szczepionki
Maryja wzorem do naśladowania.