Clicks37

Hindi na Kailangan ng isang Reporma ng Reporma

fil.cartoon
picture: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHpnmwmsasb