Clicks52
vi.news

Tổng giám mục Anh hùng của Brazil chiến đấu chống lại „Loài Rồng mang tên chủ nghĩa truyền thống"

Theo Aparecida, Tổng giám mục Orlando Brandes, 75 tuổi, Brazil, "cánh hữu" là những kẻ bạo lực và bất công.

Đây là nội dung của một "bài giảng" được gửi tới 40.000 người Công giáo tại Lễ Đức Mẹ Aparecida (ngày 12 tháng 10).

Thay vì rao giảng Tin Mừng, Brandes tấn công "con rồng mang tên chủ nghĩa truyền thống", mà theo ông là thứ đang "nhắm bắn Giáo hoàng, Thượng hội đồng và Công đồng Vatican II."

Tổng thống Brazil, Jair Bolsonaro, một người Công giáo lạc lối, đã có mặt và nhận rước lễ. Trong quá khứ, Bolsonaro đã được "tái rửa tội" bởi một người theo đạo Tin lành. Hai lần ly dị, ông ta hiện đang tham gia một dịch vụ rửa tội với người vợ lẽ theo đạo Tin lành của mình, cũng là một người ly dị.

Truyền thông giải thích "bài giảng của Tổng giám mục Brandes, là một cuộc tấn công chống lại Bolsonaro. Brandes ngay lập tức phủ nhận, nói rằng ông có ý nhắm vào "hệ tư tưởng" chứ không phải là chính phủ.

Tuy nhiên, ông đã đổi mới cuộc tấn công của mình chống lại "nhiều người" mang "quan điểm truyền thống", và không chấp nhận Francis cùng Giáo hội Francis.

Hình ảnh: Jair Bolsonaro, Orlando Brandes, #newsJburmezrfb